^Do góry
 • 1 Szkoła Podstawowa w Spytkowie
  Szkoła dziecięcych marzeń
 • 2 Szkoła Podstawowa Spytkowo
  Szkoła która spełnia oczekiwania rodziców
 • 3 Szkoła Podstawowa w Spytkowie
  Nieograniczone pokłady energii oraz uśmiech na twarzach uczniów.
 • 4 Szkoła Podstawowa w Spytkowie
  Kadra nauczycieli którzy pochylają się nad każdym uczniem.
 • 5 Szkoła Podstawowa w Spytkowie
  TO NASZA SZKOŁA
SP Spytkowo

 

Społeczno-Oświatowe

Stowarzyszenie

Pomocy Pokrzywdzonym

i Niepełnosprawnym

  " Edukator" w Łomży

eduSCIENCE

RODO w szkole

Przyroda z klasą

Niepodległa

Podaruj 1%

 

 
 
 

Historia

 HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SPYTKOWIE

     Rycerz Jeży Tisel von Daltitz w 1480 r. nakazał Maciejowi Polakowi założyć wieś czynszową. Jednak już przed 1506 rokiem Spytkowo utraciło charakter wsi szlacheckiej. W roku 1539 gospodarzyło dwudziestu jeden chłopów, sołtys i karczmarz. Księgi rachunkowe z 1625 r. powiatu Giżyckiego stwierdzają, że w tej miejscowości mieszkają sami Polacy. Według tychże ksiąg majątek ziemski w Spytkowie stanowił 1625 roku własność starosty giżyckiego von Konigsecka. W majątku tym chłopi odrabiali pańszczyznę. Majątek ziemski w Spytkowie Konigseckowie sprzedali w 1656 roku nowemu staroście giżyckiemu Jakubowi Finkowi. Późniejszym właścicielem został burmistrz Giżycka Michał Adolff. Potem majątek przeszedł na własność starostwa giżyckiego, które go dzierżawiło. W latach 1709-1710 zmarło tu na dżumę 194 mieszańców. W 1719 r. gospodarzyli w Spytkowie dwaj sołtysi 13 chłopów pańszczyźnianych. Z 48 włók chłopskich równo połowę określono, jako włóki puste. W 1720 roku dzierżawcą był Kuberski.
     W roku 1763 na pięciu włókach, należących nie gdyś do majątku, gospodarzyli dwaj wolni chłopi chełmińscy.

We wsi znajdował się młyn mechaniczny, działający również po drugiej wojnie światowej, tj. od 1946 r. Ostatnim właścicielem majątku Spirgsten (nazwa niemiecka): spierśt (tak tę osobę nazywali Polacy) był Andrzej Schachta, który posiadał 250 h. ziemi W latach 1765-1769 czternaście włók i piętnaście morgów, stanowiących do tej pory pustkowie, wzięli pod uprawę nowi osiedleńcy: Baran, Blank, Jeromin, Krawczyk i Warta. W 1830 roku gospodarzyło w Spytkowie 38 chłopów.

       W roku 1839 na nowo powstał tutaj majątek ziemski, złożony przez Polaków zwanych Spierstem, który na podstawie zarządzenia z 16 lipca 1938 roku otrzymał nazwę Spirgsten. W roku 1882 powstał tu drugi majątek ziemski, Jegliniec, po niemiecku Tannenheim, a potem jeszcze trzeci: Bożykowo, zwany po niemiecku denthai. Szkoła,  powstała w 1743 r. była przed druga wojną światową tak zwaną szkołą dwuklasową, z dwoma nauczycielami i dwiema salami lekcyjnymi.

Według spisu z 17 maja 1939 roku Spytkowo, wraz ze wspomnianymi majątkami, miało 562 mieszkańców. Zajmowało łącznie obszar 910 ha i miało zabudowę rozproszoną.

       Po II wojnie światowej Polacy przemienili nazwę na Aleksandrowo. Natomiast komisja nazewnicza wprowadziła nazwę Spytkowo.

       Sporo mieszkańców wsi w styczniu 1945 roku pozostało w swych domostwach. Wkrótce też napłynęli nowi osiedleńcy. Dzięki temu szkołę można było po powojennej przerwie otworzyć już 1 listopada roku 1945. Organizatorką i pierwszym kierownikiem była Józefa Minikowicz. Początkowo szkoła miała tylko 23 uczniów i jednego nauczyciela oraz najwyższą klasę trzecią. W roku szkolnym 1952/1953 było już 7 klas, 82 uczniów i 3 nauczycieli. W roku szkolnym 1974/1975- 210 uczniów i 11 nauczycieli.

        W latach 1954 - 1972 wieś podlegała Gromadzkiej Radzie Narodowej
w Giżycku, a potem Urzędowi Gminy w Giżycku.

         W 1970 wieś miała 443 mieszkańców, którzy zajmowali 71 budynków mieszkalnych (gospodarstw) o łącznej powierzchni 663 ha, posiadających ogółem 337 sztuk bydła, w tym 185 krów i 381 sztuk trzody chlewnej. Według spisu wieś miała elektryczne oświetlenie ulic, bibliotekę, świetlicę, boisko sportowe, remizę strażacką, sklep wielobranżowy i międzykółkową bazę maszynową.

         Pierwotna nazwa osady mogła pochodzić od istniejącego tu jeziora. Spirgis oznacza: mały człowiek, dziecko, krasnal albo niecierpliwy człowiek. Natomiast spirgeti – smażyć się, upiec lub zapalać się, mówić nerwowo.
 W innym języku pokrewnym do pruskiego, czyli łotewskim spirgsti oznacza żarzący się ogień pod popiołem. Nazwa Aleksandrowo powstała od imienia pierwszego polskiego wójta tej wsi – Aleksandra Ulatowskiego. Komisja Nazewnicza nazwę mogła wziąć od postaci Spytka z Melsztyna, przywódcy obozu szlacheckiego i zwolennika husytyzmu z XV w.

        Obecnie Szkołę Podstawową w Spytkowie prowadzi Stowarzyszenie Edukator.

Do szkoły uczęszczają dzieci z Sołdan, Nowych Sołdan, Pieczonek, Zielonego Gaju, Spytkowa a nawet Giżycka.

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa w Spytkowie Rights Reserved.


Facebook - Szkoła Podstawowa w Spytkowie