^Do góry
 • 1 Szkoła Podstawowa w Spytkowie
  Szkoła dziecięcych marzeń
 • 2 Szkoła Podstawowa Spytkowo
  Szkoła która spełnia oczekiwania rodziców
 • 3 Szkoła Podstawowa w Spytkowie
  Nieograniczone pokłady energii oraz uśmiech na twarzach uczniów.
 • 4 Szkoła Podstawowa w Spytkowie
  Kadra nauczycieli którzy pochylają się nad każdym uczniem.
 • 5 Szkoła Podstawowa w Spytkowie
  TO NASZA SZKOŁA
SP Spytkowo

 

Społeczno-Oświatowe

Stowarzyszenie

Pomocy Pokrzywdzonym

i Niepełnosprawnym

  " Edukator" w Łomży

eduSCIENCE

RODO w szkole

Przyroda z klasą

Niepodległa

Podaruj 1%

 

 
 
 

Festiwal Piosenki Przedszkolnej

Festiwal Piosenki Przedszkolnej

pod patronatem Wójta Gminy Giżycko

Pana Marka Jasudowicza

 

ORGANIZATOR KONKURSU: Przedszkole „Smyk” w Spytkowie

 

CELE KONKURSU:

 • popularyzacja piosenki dziecięcej;
 • prezentacja i promocja twórczości artystycznej dzieci w wieku            

            przedszkolnym;

 • rozbudzenie u dzieci zamiłowania do śpiewu;
 • integrowanie środowisk przedszkolnych.

 

UCZESTNICY: 

W Festiwalu biorą udział dzieci w wieku przedszkolnym (od 4 do 7 lat), uczęszczające do przedszkoli.

 

ZASADY UCZESTNICTWA: 

Warunkiem uczestnictwa jest:

 1. Zgłoszenie pisemne uczestników na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   lub na adres przedszkola: Przedszkole „Smyk”, Spytkowo 41, 11-500 Giżycko; telefon kontaktowy: 501 752 308 - Dorota Maliszewska                    lub 698 913 902 – Joanna Wojciechowska.
 2.  Formularz zgłoszenia jest dostępny na stronie  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w zakładce „Festiwal Piosenki Przedszkolnej”.
 3. Wymagana jest podpisana przez rodzica/opiekuna zgoda (oświadczenie)    na przetwarzanie danych osobowych i wizerunkowych osób niepełnoletnich.
 4. Zgłoszenia należy nadesłać do 30.04.2019r.
 5. Wykonawcy przyjeżdżają na Festiwal ze swoimi opiekunami.
 6. Czas prezentacji jednej piosenki nie może przekroczyć 8 minut. Uczestników obowiązują kategorie: soliści (do trzech z placówki) i zespoły (jeden                 z placówki nieprzekraczający 10 osób). Każdy zespół prezentuje jedną piosenkę o dowolnej tematyce w języku polskim.

                                                                                                                                        

ETAPY FESTIWALU:

Festiwal składa się z jednego etapu, który odbędzie się 31.05.2019r.                    o godz. 10.00  w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Spytkowie. 

Prezentacja dotyczy jednej piosenki lub utworu, a wykonawca może wystąpić     z własnym akompaniamentem bądź zespołem. Akompaniament może być nagrany na płycie CD, opatrzonej imieniem i nazwiskiem wykonawcy              oraz tytułem.

 

KRYTERIA OCENY:

 • dobór repertuaru;
 • intonacja, dykcja;
 • muzykalność: wyczucie rytmu i tempa melodii;
 • ogólne wrażenie artystyczne;
 • interpretacja utworu i zaangażowanie wykonawcy.

 

ZAKOŃCZENIE FESTIWALU

 

1. Zakończenie Festiwalu następuje wraz z ogłoszeniem wyników Jury.

2. Ogłoszenie wyników, rozdanie dyplomów uczestnictwa oraz nagród odbędzie   

    się niezwłocznie po zakończeniu obrad Jury.

 3. Zwycięzcy Festiwalu zostaną wyłonieni po podliczeniu wszystkich punktów,  

     oraz naradach Jury.

 

NAGRODY:

1. Każdy uczestnik otrzyma imienny dyplom za udział i upominek rzeczowy.

2. Organizatorzy uhonorują nagrodami i pucharami zdobywców I, II i III miejsca     

    w poszczególnych kategoriach: I kategoria – soliści; II kategoria duety               

    i zespoły.

3. Komisja konkursowa może przyznać także dodatkowe wyróżnienia.

 

ORGANIZATOR ZAPEWNIA: 

 • nagłośnienie;
 • odtwarzacz CD;
 • poczęstunek, gry i zabawy dla dzieci;
 • transport dzieci z przedszkoli do Spytkowa oraz powrót.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego konkursu.

Wszystkie występy dzieci będą nagrywane bądź fotografowane na potrzeby promocyjne szkoły.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

Jury powoływane jest przez organizatora Festiwalu.

Werdykty wydane przez Jury są ostateczne.

Nie spełnienie warunków regulaminu eliminuje uczestnika z Festiwalu.

 

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU KONKURSU:

Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia dziecka/ dzieci do udziału w Festiwalu

Załącznik nr 2 – Zgoda rodzica/opiekuna na udział dziecka w Festiwalu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta zgłoszenia uczestników w Festiwalu Piosenki Przedszkolnej            pod patronatem Wójta Gminy Giżycko

Pana Marka Jasudowicza

 

 

Nazwa placówki: ……………………………………………………………………………

 

Adres: ………………………………………………………………………………………..

 

Imię i nazwisko solisty:

…………………………………………………………………………………………………

 

Nazwa zespołu:

…………………………………………………………………………………………………

 

Prezentowane utwory:

 

…………………………………………………………………………………………………

(solista)

 

…………………………………………………………………………………………………

(zespół)

 

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna, telefon kontaktowy

 

………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………..............................................

 

 

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników jest  Szkoła Podstawowa w Spytkowie; z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub telefonicznie 501 752 308.

 

Dane osobowe przekazane Organizatorom przez Uczestników niniejszego Festiwalu będą przez nich przetwarzane w celu: - realizacji Festiwalu – wyłonienia jego zwycięzców.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział               w Festiwalu. Każdy uczestnik posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz           do ich poprawiania.

Uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i wizerunku jako uczestnika Festiwalu na stronie organizatorów oraz podmiotów z nim współpracujących        na potrzeby organizacji Festiwalu oraz zgodnie z celami statutowymi organizatorów.

 

 

UWAGA!Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację przez Organizatorów zdjęć oraz zapisów video z konkursu w mediach.

Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy              i przyznania nagrody.

Poprzez podanie danych osobowych uczestnik i reprezentowana przez niego instytucja wyrażają zgodę na opublikowanie jego nazwiska w materiałach pokonkursowych i na stronie internetowej Organizatora.

Ostateczna interpretacja powyższych zapisów, a także prawo rozstrzygania kwestii spornych nieujętych w regulaminie, przysługuje organizatorowi.

 

..................................................           .............................................................     

      miejscowość, data                                                          podpis nauczyciela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka

w Festiwalu Piosenki Przedszkolnej

pod patronatem Wójta Gminy Giżycko

Pana Marka Jasudowicza

 

 1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

 

..........................................................................................................................

                                                      (imię i nazwisko dziecka)

 

w Festiwalu Piosenki Przedszkolnej pod patronatem Wójta Gminy Giżycko Pana Marka Jasudowicza organizowanej w Szkole Podstawowej w Spytkowie.

 

2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników jest  Szkoła Podstawowa w Spytkowie; z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub telefonicznie 501 752 308.

 

Dane osobowe przekazane Organizatorom przez Uczestników niniejszego Festiwalu będą przez nich przetwarzane w celu: - realizacji Festiwalu – wyłonienia jego zwycięzców.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział               w Festiwalu. Każdy uczestnik posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz           do ich poprawiania.

Uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i wizerunku jako uczestnika Festiwalu na stronie organizatorów oraz podmiotów z nim współpracujących        na potrzeby organizacji Festiwalu oraz zgodnie z celami statutowymi organizatorów.

 

 

UWAGA!Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację przez Organizatorów zdjęć oraz zapisów video z konkursu w mediach.

Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy              i przyznania nagrody.

Poprzez podanie danych osobowych uczestnik i reprezentowana przez niego instytucja wyrażają zgodę na opublikowanie jego nazwiska w materiałach pokonkursowych i na stronie internetowej Organizatora.

Ostateczna interpretacja powyższych zapisów, a także prawo rozstrzygania kwestii spornych nieujętych w regulaminie, przysługuje organizatorowi.

 

 

 

..................................................           .............................................................     

      miejscowość, data                                      podpis rodzica/rodziców/ prawnego opiekuna

Klauzula informacyjna dla rodziców (prawnych opiekunów)

Klauzula informacyjna dla rodziców (prawnych opiekunów)

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Spytkowie informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) jest Szkoła Podstawowa w Spytkowie z siedzibą w Spytkowie 41, 11 – 500 Giżycko zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 2. Funkcję Inspektora danych osobowych pełni Pani Dorota Maliszewska, z którą można kontaktować się                  w sprawach przetwarzania Państwa danych za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 501752308.

3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych, na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców jest art.,6 ust.1 pkt.ac RODO oraz Rozporządzeniem MEN z dnia 31 sierpnia 2017 Dz.U. z 2017 r.poz.1646) w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej                        i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).

5.Odbiorcą Państwa danych osobowych będą pracownicy pedagogiczni i pracownicy administracji Szkoły Podstawowej w Spytkowie.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.

7. Wizerunek i dane osobowe uczniów (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie internetowej szkoły w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych szkoły i osiągnięć uczniów. Dane osobowe przechowywane i archiwizowane będą na stronie przez 8 lat od daty publikacji, a następnie trwale usuwane.

8. Wizerunek i dane osobowe uczniów wymienione w punkcie 7 przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

9. Dane osobowe ucznia związane z jego stanem zdrowia, w związku z jego funkcjonowaniem w szkole (np. przeciwwskazania do wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, problemy emocjonalne, psychologiczno-pedagogiczne) przetwarzane są na wyraźną zgodę rodzica (prawnego opiekuna).

10. Posiada Pani/Pan prawo do: 1) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 2) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 3) przenoszenia danych, 4) wniesienia skargi do organu nadzorczego, 5) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli administrator nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania.

 11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

                                                                                                                                            …………………………………

 

                                                                                                                            Podpis rodziców

Statut Szkoły Podstawowej w Spytkowie

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży

 

STATUT

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

W    SPYTKOWIE

 

Gmina Giżycko

 

            

Art. 1.

Nazwa szkoły

 

 1. Szkoła nosi nazwę: Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży, Szkoła Podstawowa

w  Spytkowie.

 1. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu. W dokumentach i pieczęciach stosowanych wewnętrznie może być używana skrócona nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa
  w Spytkowie.
 2. Szkoła ma siedzibę w  Spytkowie, Spytkowo 41,  11-500  Giżycko
 3. Osobą prowadzącą szkołę jest Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży, w którego imieniu działa Zarząd Stowarzyszenia.
 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.
 5. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole podstawowej, zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania, wynosi 6 lat.

 

                                                                                                      Art. 2.

                                                                                         Cele i zadania szkoły

 

 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, o których jest mowa w odrębnych przepisach.
 2. Szkoła stwarza optymalne warunki rozwoju ucznia, bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia przez:

1)      umożliwienie uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia klasy lub szkoły,

2)      zapewnienie wykształconej i odpowiednio przygotowanej kadry pedagogicznej,

3)      wzbogacenie warsztatu nauczyciela w niezbędne pomoce dydaktyczne,

4)      zapewnienie uczniom pomocy pedagogicznej i psychologicznej, a w miarę możliwości – medycznej,

5)      wychowywanie uczniów poprzez aktywne uczestnictwo w kulturze, kształtowanie nawyku prawidłowego zachowania w placówkach kultury – w teatrze, kinie, na koncercie, w muzeum itp.,

6)      kształtowanie środowiska wychowawczego poprzez współpracę z rodzicami ( z Radą Rodziców), z samorządem terytorialnym, z domami kultury, ośrodkiem kuratorskim, policją,

7)      umożliwienie korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej,

8)      dbałość o bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć szkolnych i przerw, a także  zapewnienie opieki podczas wyjść i wycieczek szkolnych ( zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami BHP).

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb. Zadania zespołów nauczycielskich są omówione w art. 10.
 2.  Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów zawiera „System oceniania szkolnego”.
 3. Szkoła może organizować oddziały:

1)      integracyjne z dziećmi posiadającymi różne niepełnosprawności z wyjątkiem poważnych deficytów ruchowych oraz upośledzeniem wyższym niż lekkie,

2)      wyrównawcze dla uczniów, u których występują rozległe braki w opanowaniu programów obowiązkowych przedmiotów nauczania

 1. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną:

1)      nauczyciel zainteresowany wprowadzeniem innowacji przedstawia własny program autorski Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej,

2)      Rada Pedagogiczna zatwierdza przyjęcie programu do realizacji w określonym oddziale,

3)      Nauczyciel po zrealizowaniu innowacji przedstawia Radzie Pedagogicznej osiągnięte wyniki, dokonuje ewaluacji.

 1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i możliwości placówki poprzez:

1)      wprowadzenie indywidualnego toku nauczania dla uczniów wybitnie uzdolnionych,

2)      udział w konkursach szkolnych, międzyszkolnych oraz środowiskowych,

3)      organizowanie nieodpłatnych i płatnych zajęć pozalekcyjnych,

4)      prowadzenie zindywidualizowanych zajęć wspomagających rozwój dziecka: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w nauczaniu początkowym oraz wyrównawcze w nauczaniu przedmiotowym,

5)      organizację gimnastyki korekcyjnej dla uczniów wymagających korekty postawy.

 1. Szkoła udziela uczniom opieki i pomocy w sytuacjach zaistniałych z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych:

1)      stałej lub doraźnej pomocy materialnej w ramach posiadanych funduszy,

2)      dofinansowania obiadów i śniadań wycieczek klasowych, obozów,

3)      zapomóg pieniężnych na odzież i wyposażenie szkolne uczniów,

4)      szkoła współpracuje w tym zakresie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

5)      szkoła zapewnia uczniom higieniczne warunki do spożywania posiłków w stołówce: obiadów za ustalona odpłatnością  lub nieodpłatnie dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej. Z obiadów mogą korzystać (odpłatnie) nauczyciele i inni pracownicy szkoły, sprawując jednocześnie pieczę nad właściwym spożywaniem posiłków przez uczniów.

 1. Szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi (PPP) oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom. Uczeń kierowany jest do PPP na wniosek nauczyciela lub prośbę rodziców po wypełnieniu karty zgłoszenia,
 2. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości światopoglądowej przez wprowadzenie:

1)      nauki religii rzymsko – katolickiej,

2)      nauki religii innych wyznań albo etyki – na życzenie rodziców

 1. Na terenie szkoły mogą działać różnego typu organizacje, stowarzyszenia, które w swej działalności statutowej jako podstawę założyły pracę wychowawczą z młodzieżą ( ZHP, kluby sportowe ).
 2. Szkoła może udostępniać pomieszczenia na działalność innych organizacji oraz instytucji,      ale nie- politycznych , zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami i zgodnie z umową między stronami i tylko wtedy, gdy ich działalność nie zakłóca działalności wychowawczej szkoły i działalności innych organizacji.
 3. Szkoła organizuje systematyczne spotkania z rodzicami, stwarzając możliwość wymiany  informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze.
 4. Rodzice uczniów w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki mają prawo do :

1)      informacji o zadaniach i zamierzeniach dydaktyczno – wychowawczych w szkole w danej klasie

2)      zatwierdzania Programu Wychowawczego i Programu Profilaktycznego,

3)      zapoznania się z prawem szkolnym, w tym ze Statutem, Szkolnym Systemem Oceniania, wymaganiami edukacyjnymi wynikającymi z realizowanego programu nauczania oraz ze sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych,

4)      uzyskania informacji od nauczycieli przedmiotów i wychowawcy o proponowanych ocenach śródrocznych (rocznych) z przedmiotów i zachowania,

5)      korzystania z pomocy PPP – wyrażenia zgody na badania dziecka w poradni oraz decydowania o przekazaniu opinii PPP szkole,

6)      rzetelnej informacji na temat wykorzystania funduszu pochodzącego z dobrowolnych składek,

7)      wyrażania i przekazywania  organowi nadzorującemu szkołę opinii na temat pracy  szkoły,

8)      zapoznania się i zaakceptowania Indywidualnego Programu Edukacyjnego dla dziecka posiadającego orzeczenie PPP

 

 

 1. Rodzice mogą:

1)      uczestniczyć w imprezach szkolnych oraz po podpisaniu karty wycieczki pełnić rolę opiekuna uczniów podczas wyjść poza szkołę,

2)      organizować lub współorganizować spotkania, imprezy szkolne i środowiskowe, wykorzystując pomieszczenia szkoły,

3)      zwrócić się do dyrektora z prośba o pomoc w rozwiązywaniu ważnej i trudnej sprawy.

 

                                                                                                                 Art. 3.

                                                                                                           Organy szkoły

 

Kompetencje organów szkoły, którymi są :

 

1.      Dyrektor Szkoły  w ramach jednoosobowego kierownictwa i jednoosobowej odpowiedzialności sprawuje nadzór, kieruje i ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy dydaktyczno – wychowawczej, opiekuńczej i administracyjno-gospodarczej szkoły:

1)      jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników szkoły, wychowawcą i opiekunem uczniów,

2)      opracowuje arkusz organizacji szkoły, o którym jest mowa w art. 7,

3)      racjonalnie planuje i właściwie organizuje prace, zgodnie z potrzebami uczniów i całego środowiska szkolnego, z zasadami higieny pracy umysłowej, ładu, porządku i dyscypliny,

4)      jako przewodniczący kieruje pracą Rady Pedagogicznej i realizuje jej uchwały,

5)      sprawuje wewnętrzny nadzór pedagogiczny, udziela nauczycielom niezbędnego instruktażu i pomocy oraz ukierunkowuje ich wysiłki na systematyczne pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych.

6)      ocenia poziom i wyniki pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz prace wszystkich pracowników,

7)      zapewnia nauczycielom warunki do odbywania stażu związanego z awansem zawodowym,

8)      może tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe, których praca kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora, na wniosek zespołu,

9)      zaspokaja kulturalne i zdrowotne potrzeby uczniów w ramach programowej działalności szkoły, tworzy właściwą atmosferę pracy opartej na zasadach wzajemnej życzliwości i szacunku,

10)  zapewnia uczniom i nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły należyte warunki higieniczno – sanitarne, bezpieczeństwo i opiekę na jej terenie oraz w czasie innych zajęć organizowanych poza szkołą,

11)  kieruje pracowników na badania okresowe i sanitarne oraz zapewnia szkolenia BHP,

12)  odpowiada za majątek szkoły i prawidłowe powierzenie podległym pracownikom odpowiedzialności materialnej za poszczególne składniki majątkowe,

13)  prowadzi dokumentacje szkolną,

14)  prowadzi gospodarkę finansową szkoły,

15)  prowadzi sprawy kadrowe,

16)  reprezentuje szkołę na zewnątrz,

17)  w porozumieniu z Radą Rodziców określa wygląd jednolitego stroju ucznia, a także może określić sytuacje i dni w których nie wymaga się od ucznia tego stroju ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno – wychowawczych,

2.      Rada Pedagogiczna jest wewnętrznym organem kolegialnym szkoły powołanym do rozpatrywania oceniania i rozstrzygania spraw związanych z całokształtem jej działalności, zwłaszcza zaś związanych z nauczaniem, wychowaniem i działalnością opiekuńczą. Kompetencje:

1)      opiniuje organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2)      opiniuje propozycje nagród dla nauczycieli,

3)      opiniuje przydział godzin dydaktycznych i czynności dodatkowych dla nauczycieli,

4)      opiniuje organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,

5)      opiniuje projekt planu finansowego szkoły na początku roku kalendarzowego,

6)      opiniuje Indywidualne Programy Edukacyjne,

7)      zatwierdza Statut Szkoły, Szkolny System Oceniania, Szkolny Zestaw Programów Nauczania, Szkolny Zestaw Podręczników, regulaminy szkolne,

8)      zatwierdza plan pracy szkoły, w tym innowacje i eksperymenty pedagogiczne,

9)      zatwierdza klasyfikację śródroczną i roczną oraz promocję uczniów,

10)  Rada spotyka się na posiedzeniach planowych (wg planu pracy szkoły na dany rok szkolny) lub nadzwyczajnych zwołanych w trybie pilnym. Zebrania mogą być walne lub w mniejszych grupach,

11)  szczegółowe zadania Rady Pedagogicznej określa „Regulamin Rady Pedagogicznej.

3.      Samorząd Uczniowski nazywany dalej SU, jest przedstawicielem wszystkich uczniów szkoły i posada następujące kompetencje:

1)      uczestniczy w tworzeniu programu wychowawczego szkoły i jest współodpowiedzialny za jego realizację,

2)      współdziała z Rada Pedagogiczną i dyrektorem szkoły w realizacji swoich planów,

3)      przedstawiciele SU mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców,

4)      zgłasza dyrektorowi, nauczycielom i Radzie Rodziców postulaty dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

5)      pośredniczy z własnej inicjatywy lub na prośbę kolegów w rozwiązywaniu trudności, jakie napotykają uczniowie,

6)      może wnioskować o zmianę oceny z zachowania ucznia, o przyznanie nagród i wyróżnień, o zastosowanie kary dla ucznia,

7)      może udzielać w swoim imieniu poręczenia za uczniów, którym ma być wymierzona kara,

8)      składa uczniom sprawozdanie ze sposobu załatwionych przez nich wniosków i postulatów,

9)      może uczestniczyć w pracy komisji do spraw rozstrzygania spraw spornych dotyczących uczniów,

10)  może redagować gazetkę szkolną,

11)  bierze udział w organizacji życia szkolnego,

12)  ustala „Regulamin Samorządu Uczniowskiego”, który określa szczegółowe zadania SU, a każdego roku jest zatwierdzany i podpisany przez przewodniczącego SU; wszelkie zmiany w regulaminie wprowadza się aneksami zatwierdzonymi na zebraniach SU.

4.          Rada Rodziców to gremium, w którego skład wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wyłonionych w wyborach na zebraniu rodziców uczniów danego oddziału. Posiada następujące kompetencje:

1)      występowanie do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach placówki,

2)      uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną, programu wychowawczego oraz programu profilaktyki,

3)      opiniowanie zestawu programów wychowania przedszkolnego, szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników,

4)      opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia szkoły,

5)      określenie we współpracy z dyrektorem, wyglądu jednolitego stroju dla ucznia szkoły,

6)      uczestniczenie w wywiadach środowiskowych i rozwiązywaniu problemów dotyczących uczniów,

7)      prowadzenie działań w celu pozyskania środków finansowych wspierających budżet szkoły,

8)      Rada Rodziców spotyka się wg ustalonego planu lub na zebraniach zwołanych w trybie pilnym.

9)      szczegółowe kompetencje i obowiązki Rady Rodziców zawiera „Regulamin Rady Rodziców”.

 

5.      Zasady porozumiewania się ze sobą poszczególnych organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów. Dyrektor porozumiewa się z :

1)      Radą Pedagogiczną na posiedzeniach wg ustalonego terminarza lub w razie potrzeby,
a także z zespołami zadaniowymi składającymi się z przewodniczących zespołów samokształceniowych,

2)      z Samorządem Uczniowskim na spotkaniach,

3)      z Radą Rodziców na zebraniach wg ustalonego terminarza,

4)      z rodzicami podczas zebrań ogólnych;

-   na początku każdego roku szkolnego informuje o planach dydaktyczno – wychowawczych na dany rok i przypomina najważniejsze elementy prawa wewnątrzszkolnego;

-   po zakończeniu każdego semestru zdaje sprawozdanie z wykonania zadań wychowawczo – dydaktycznych,

5)      z rodzicami podczas rozmów indywidualnych, codziennie

6)      z nauczycielami i uczniami wg potrzeb ( rozmowy indywidualne).

6.      Rada Pedagogiczna może spotykać się na wniosek strony zainteresowanej:

1)      z Radą Rodziców,

2)      z Samorządem Uczniowskim.

 

                                                                                                               Art. 4.

                                                                                                   Organizacja szkoły

 

1.Podstawową jednostką organizacyjna szkoły jest oddział złożony z uczniów:

1)   kl. IV –VI którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania i programem dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego,

2)   kl. I –III których obejmuje kształcenie zintegrowane,

3)   klasa zerowa, która w ciągu jednego roku osiąga gotowość szkolną,

4)   zajęcia prowadzone są w systemie łączonym,

5)   zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących nie mniej niż 12 uczniów i nie więcej niż 26 uczniów.

6)   w oddziałach liczących mniej niż 24 uczniów można dokonać podziału na grupy po zapewnieniu środków finansowych przez organ prowadzący szkołę.

 

                                                                                                Art. 5.

                                                                                         Godzina lekcyjna

 

1.Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

3.Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I –III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć (wyjątkiem są zajęcia z języka obcego i religia realizowane w stałych godzinach, wyznaczonych w planie lekcji).

4.Przerwy między lekcjami trwają od 10 do 20 minut.

 

                                                                                                           Art. 6.

                                                                                                  Biblioteka szkolna

 

1.Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb czytelniczych i zainteresowań uczniów, zadań wychowawczo – dydaktycznych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości popularyzowania wiedzy o regionie.

2.Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

3.Zadania nauczyciela bibliotekarza obejmują pracę pedagogiczną i prace organizacyjno – techniczne.

1)   W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz:

a)      udostępnia książki i inne źródła informacji w wypożyczalni i w czytelni,

b)      tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

c)      rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów oraz wyrabia i pogłębia u uczniów nawyk czytania i uczenia się,

d)     organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną,

2)   W ramach prac organizacyjno – technicznych nauczyciel bibliotekarz:

a)      gromadzi i opracowuje zbiory zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b)      zabezpiecza zbiory przed zniszczeniem,

c)      sporządza plan pracy oraz okresowe i roczne sprawozdania,

4.Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz innym bibliotekami określa „Regulamin biblioteki i czytelni”.

 

                                                                                                            Art. 7.

                                                                                            Arkusz organizacji szkoły

 

1.Szczegółowa organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja każdego roku.

2.W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

3.Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

 

 

                                                                                                            Art. 8.

                                                                                                Zadania nauczycieli

 

1.Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę

a)odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów

b)dbanie o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, zgodnie z osiągnięciami współczesnej nauki,

c)nauczyciel szkoły planuje swoją pracę w formie pisemnej:

d)nauczyciel przedmiotu - w formie planu dydaktycznego,

e)nauczyciel, któremu powierzono funkcję wychowawcy klasy – w formie planu wychowawczego klasy,

f)  nauczyciel prowadzący zajęcia pozalekcyjne wspomagające – w formie rocznego planu pracy,

g)nauczyciel prowadzący koła zainteresowań – w formie rocznego „Programu koła...”

h)wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, rozwijanie ich zdolności i zainteresowań,

i)   bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów przy uwzględnieniu ich możliwości,

j)   udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów ( zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zawartymi w opinii),

k)doskonalenie umiejętności dydaktycznych i warsztatu pracy oraz podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.

2.Każdy nowo przyjęty pracownik zostaje wprowadzony w zakres obowiązków, wstępnie przeszkolony pod względem BHP i PPOŻ. przez dyrektora lub upoważnionego pracownika.

3.Nauczyciele i inni pracownicy szkoły są zobowiązani do przestrzegania szczegółowego zakresu obowiązków, co potwierdzają podpisem, a dokumenty te są w teczkach osobowych.

4.Szczegółowe zadania nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa określa  „Regulamin dyżurów”.

 

                                                                                                               Art. 9.

                                                                                                    Pracownicy szkoły

                                  

1.Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

2.Zakres czynności dla każdego pracownika administracyjnego i gospodarczego opracowuje dyrektor szkoły, uwzględniając odpowiednie warunki pracy na każdym stanowisku zgodnie z kodeksem pracy.

3.Do zadań pracowników niepedagogicznych należą w szczególności:

a)    dbanie o czystość, porządek i sprawność urządzeń szkoły oraz zgłaszanie wszelkich usterek w sekretariacie szkoły,

b)   obserwowanie zachowań uczniów i zgłaszanie dyrektorowi lub nauczycielowi pełniącemu dyżur sytuacji mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów,

c)    zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas obiadów na stołówce szkolnej.

d)   reagowanie na próby wtargnięcia na teren szkoły osób trzecich,

4.Sprawy pracownicze reguluje „Regulamin pracy”.

 

                                                                                                           Art. 10.

                                                                                              Zespoły nauczycielskie

 

1.Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

2.Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe:

a)      w skład zespołów wchodzą nauczyciele tej samej lub pokrewnej specjalności, wychowawcy,

b)     nauczyciele współpracują dla uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programu nauczania oraz sposobów ich realizacji, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych,

c)      zespoły mogą organizować wewnątrzszkolne doskonalenie zawodowe oraz doradztwo metodyczne dla nauczycieli odbywających staże,

d)     w ramach pracy zespołów opracowywane są plany pracy szkoły, ścieżki edukacyjne, kryteria oceniania, regulaminy i inne dokumenty szkolne,

e)      zespoły mogą opiniować przygotowane w szkole autorskie, innowacyjne i eksperymentalne programy nauczania,

f)      pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek członków zespołu.

 

                                                                                                                     Art. 11.

                                                                                                               Wychowawca

 

1.Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej wychowawcą.

2.Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków szkoły:

a)      tworzenie warunków wspomagających rozwój, uczenie się i przygotowanie ucznia do pełnienia różnych ról w życiu dorosłym,

b)      rozstrzyganie kwestii spornych wewnątrzklasowych oraz między uczniami a dorosłymi ,

c)      otoczenie indywidualna opieką wychowawczą każdego wychowanka,

d)     planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia zespołowego, rozwijających uczniów i integrujących klasę,

e)      współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego oddziale i koordynacja działań wychowawczych wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka ( dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),

f)       utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami uczniów w celu poznania ich i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci,

g)      współpraca z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami, świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznaniu potrzeb i trudności ( także zdrowotnych) oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów, w organizacji odpowiednich form tej pomocy na terenie szkoły oraz informacji o działalności tego typu placówek pozaszkolnych, zgodnie z zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej,

h)      wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących klasy zgodnie z zaleceniami  dyrektora szkoły.

3.Wychowawca i inni nauczyciele uczący organizują comiesięczne spotkania z rodzicami wg harmonogramu ustalanego corocznie.

4.Wychowawca przekazuje rodzicom wszelkie informacje dotyczące spraw organizacyjnych i programowych szkoły:

a)na zebraniach ogólnych i indywidualnych (na pierwszym zebraniu w roku szkolnym informuje rodziców o wymaganiach edukacyjnych i kryteriach ocen),

b)przez podanie komunikatu do dzienniczka ucznia.

5.Na zakończenie semestru (roku szkolnego) wychowawca wystawia oceny za zachowanie uczniów, konsultując się uprzednio z pracownikami dydaktycznymi, administracyjnymi, obsługa oraz uczniami swojej klasy wychowawczej. Po zebraniu opinii wystawia ocenę. Oceny tej nie można zmienić trybem administracyjnym.

6.Wychowawca na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania.

 

 

                                                                                                                   Art. 12.

                                                                                                                  Uczniowie

 

Art. 12a.   Zasady rekrutacji

 

1.      Do szkoły uczęszczają uczniowie w wieku od 6 do 13 lat, nie później niż do 18 roku życia.

2.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek rodziców i na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, Kurator Oświaty może zwolnić od spełnienia           obowiązku szkolnego dziecko, które ukończyło 15 lat.

3.      Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, przekracza odległość wymienioną w Ustawie z dnia 21.VII.1995 r., Art.17, pkt.3, ust.2, to obowiązkiem osoby prowadzącej jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki
w czasie przewozu lub zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.

 

Art. 12b. Prawa i obowiązki ucznia

 

1.Uczeń ma prawo do:

1)      właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2)      opieki wychowawczej i zapewnionych warunków bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, do ochrony i poszanowania jej godności, dyskrecji w sprawach osobistych, a także stosunków rodzinnych, korespondencji, przyjaźni i uczuć,

3)      życzliwego podmiotowego traktowania,

4)      swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły oraz wyznawanej religii (jeśli nie narusza tym dobra innych osób),

5)      uczestniczenia w lekcjach religii,

6)      rozwijania zdolności, talentów, zainteresowań,

7)      sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

8)      pomocy w przypadku trudności w nauce lub w opanowaniu materiału ( zespoły wyrównawcze),

9)      korzystania z poradnictwa psychologicznego,

10)  korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych w obecności nauczyciela,

11)  wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole,

12)  korzystania z pomocy opiekuna Samorządu Uczniowskiego,

13)  zgłaszania dyrekcji szkoły, Radzie Rodziców, nauczycielom oraz Samorządowi Uczniowskiemu uwag i wniosków dotyczących wszystkich spraw uczniów i uzyskania informacji o sposobie ich załatwienia,

14)  informacji o wymaganiach edukacyjnych od nauczycieli uczących w danym roku szkolnym oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć,

15)  poznania z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem terminu pisemnego sprawdzianu, przy czym sprawdzian taki może być tylko jeden w ciągu dnia, a dwa lub trzy w ciągu tygodnia. W ciągu dnia mogą się odbywać również dwie kartkówki obejmujące najwyżej materiał z trzech ostatnich lekcji,

16)  poznania na bieżąco ocen z poszczególnych przedmiotów,

17)  do egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych,

18)  do odpoczynku podczas przerw międzylekcyjnych, w niedziele i święta kalendarzowe, oraz w czasie ferii. W związku z tym w w/w okresach nauczyciele winni wstrzymywać się od zadawania prac domowych (nie dotyczy przedmiotów, które są tylko raz w tygodniu w piątek),

19)  brania udziału w imprezach pozaszkolnych,

20)  korzystania zgodnie z przyjętymi kryteriami ze wszystkich form pomocy materialnej. świadczeń socjalnych, jakimi dysponuje szkoła.

2.Uczeń ma obowiązek:

1)przestrzegać postanowień zawartych w „Statucie Szkoły” i regulaminach szkolnych,

2)brać udział w zajęciach edukacyjnych i przygotowywać się do nich,

3)uczyć się systematycznie, pracować nad własnym rozwojem, aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, życiu szkoły, rozwijać swe zdolności i zainteresowania,

4)właściwie zachowywać się w trakcie zajęć edukacyjnych,

5)usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach przez okazanie wychowawcy zwolnienia lekarskiego za czas nieobecności lub usprawiedliwienie od rodziców wpisane w dzienniczku,

6)dbać o schludny wygląd oraz nosić strój szkolny na terenie szkoły (dyrektor określa dni i sytuacje w ciągu roku szkolnego, kiedy nie obowiązuje jednolity strój),

7)z szacunkiem odnosić się do nauczycieli i innych pracowników szkoły, zachowywać się zgodnie z zasadami kultury współżycia,

8)przestrzegać zakazu korzystania  na terenie szkoły z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych (poza wyjątkowymi sytuacjami zdrowotnymi),

9)godnie reprezentować szkołę pod względem zachowania i ubioru,

10)  chronić własne życie i zdrowie, nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, itp.,

11)  dbać o ład, porządek i higienę oraz wspólne dobro – sprzęt, meble, urządzenia, pomoce i przybory szkolne; w przypadku celowego zniszczenia uczeń ma obowiązek naprawić zniszczony sprzęt lub pokryć koszty jego naprawy,

12)  chronić przyrodę,

13)  przystąpić do sprawdzianu umiejętności po klasie VI,

3.Uczeń jest oceniany, klasyfikowany i promowany zgodnie ze Szkolnym Systemem Oceniania, Dyrektor szkoły i wychowawcy są zobowiązani zapoznać uczniów i rodziców z treścią Szkolnego Systemu Oceniania.

 

Art.12c. Bezpieczeństwo uczniów

 

1.Dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły, jeśli uczeń swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia innych oraz ma demoralizujący wpływ na uczniów.

2. Warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją  oraz innymi przejawami patologii społecznej.                                                                

 

1)   obowiązek dla wszystkich pracowników Szkoły ochrony uczniów przed przemocą, demoralizacją i uzależnieniami poprzez niezwłoczne informowanie dyrektora o przebywaniu na terenie posesji Szkoły osób podejrzanych o rozprowadzanie narkotyków, nakłanianie do picia alkoholu, stosowanie przemocy, wymuszenia,

2)   zakaz przebywania na terenie Szkoły osób obcych, nie będących najbliższą rodziną lub opiekunami ucznia,

3)   zakaz wprowadzania psów na teren posesji Szkoły,

4)   zakaz wychodzenia uczniów, w czasie pobytu w szkole, poza teren posesji,

5)   zakaz przynoszenia przedmiotów nie będących wyposażeniem szkolnym, a mogących zagrażać bezpieczeństwu i spokojowi innych; przedmioty te będą zabierane i zwracane wyłącznie rodzicom ( opiekunom prawnym) uczniów,

6)   dyżury nauczycieli (wg Regulaminu dyżurów ).

3.Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za biżuterię, telefony komórkowe, sprzęty elektroniczne i inne przynoszone przez uczniów, tzn.: ich zniszczenie, zgubienie oraz szkody wynikłe z ich używania.

 

Art.12d. Nagrody i kary

 

W szkole stosuje się nagrody i kary wobec uczniów. Kary stosowane w szkole nie naruszają nietykalności i godności osobistej ucznia.

1.      Uczeń może być nagradzany za:

1)      bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe i bardzo dobre zachowanie,

2)      osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, turniejach i zawodach sportowych,

3)      pracę społeczną na rzecz klasy i szkoły,

4)      100% frekwencję na zajęciach w okresie całego roku szkolnego,

5)      szczególnie cenne z wychowawczego punktu widzenia zachowania,

2.      Uczeń może być wyróżniony i nagrodzony:

1)      pochwałą wychowawcy udzieloną na forum klasy,

2)      pochwałą dyrektora szkoły udzieloną wobec ogółu uczniów szkoły,

3)      listem pochwalnym do rodziców,

4)      świadectwem promocyjnym lub  ukończenia szkoły z wyróżnieniem,

5)      nagrodą rzeczową przyznaną przez dyrektora szkoły na wniosek rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego lub Rady Rodziców.

3.      Za naruszenie dyscypliny oraz nie przestrzeganie statutu i regulaminów wewnętrznych uczeń może być ukarany:

1)      publicznym upomnieniem wychowawcy klasy,

2)      upomnieniem lub naganą dyrektora,

3)      upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły udzieloną publicznie wobec ogółu uczniów z wpisaniem do arkusza ocen,

4)      wystąpieniem dyrektora szkoły do Kuratora Oświaty w Olsztynie o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

5)      zakazem reprezentowania szkoły na zewnątrz,

6)      zakazem udziału w zajęciach dodatkowych, imprezach klasowych i szkolnych.

4.      Z wnioskiem o którym mowa, może wystąpić dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w przypadku gdy uczeń:

1)      dopuścił się kradzieży lub innego przestępstwa,

2)      spożywał alkohol lub przebywał pod jego wpływem na terenie szkoły lub poza nią, podczas zajęć lub imprez organizowanych dla uczniów szkoły,

3)      rozprowadzał lub używał środki odurzające, narkotyki, papierosy,

4)      stosował przemoc fizyczną lub psychiczną zagrażającą zdrowiu lub życiu innych,

5)      dopuścił się dewastacji mienia szkolnego lub prywatnego mienia innego ucznia lub pracownika szkoły.

5.      Dyrektor szkoły może wstrzymać wykonanie kary wobec ucznia, jeżeli uczeń uzyskał poręczenie wychowawcy, samorządu uczniowskiego, Rady Rodziców.

6.      Szkoła ma obowiązek informować rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

7.      Uczeń i jego rodzice mają prawo odwołać się na piśmie skierowanym do dyrektora szkoły od wymierzonej kary w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania wiadomości o wymierzonej karze.

8.      Odwołanie powinno być odpowiednio umotywowane.

9.      Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną ma obowiązek w ciągu 14 dni zbadać sprawę i podjąć stosowną decyzję.

10.  Wykonanie kary może być:

1)      utrzymane w mocy,

2)      zawieszone,

3)      uchylone.

 

 

                                                                                                              Art.13.

                                                                                                         Tradycje szkoły

 

1.Szkoła tworzy własna tradycję:

1)   uroczystości klasowe i szkolne z okazji różnych świąt,

2)   pasowanie pierwszoklasistów na uczniów Szkoły Podstawowej,

3)   organizowanie wycieczek i biwaków klasowych oraz obozów i rajdów szkolnych,

4)   udział uczniów w akcjach ochrony środowiska i akcjach charytatywnych,

5)   uroczyste zakończenie roku szkolnego: wręczenie specjalnych odznaczeń wzorowym uczniom szkoły,

6)   wręczenie listów pochwalnych rodzicom uczniów wyróżniających się w nauce i zachowaniu,

7)   wręczenie podziękowań dla rodziców, którzy okazali się pomocnikami i przyjaciółmi szkoły.

    

                                                                                                              Art. 14.

                                                                                               Pieczęć i dokumentacja

 

 1. Szkoła używa pieczęci, których wykaz znajduje się w kasetce do ich przechowywania.
 2. Szkoła prowadzi dokumentację zgodna z obowiązującą instrukcją kancelaryjną i ustaleniami Ministra Edukacji Narodowej.

 

                                                                                                       Art. 15.

                                                                                          Gospodarka finansowa

 

 1. Źródłem finansowania szkoły jest budżet gminy Giżycko
 2.  Zasady operowania środkami finansowymi określają odrębne przepisy.
 3.  Źródłami finansowania szkoły mogą być również :

1)      fundusze Rady Rodziców,

2)      darowizny,

3)      działalność gospodarcza.

 1. Środki pozabudżetowe mogą być wykorzystane tylko na potrzeby szkoły, takie jak:

1)      zakupy materiałów i sprzętu,

2)      drobne remonty i naprawy,

3)      dofinansowanie do działalności zespołów klasowych i organizacji szkolnych,

4)      dofinansowanie dzieci z rodzin najbiedniejszych.

 

                                                                               SYSTEM OCENIANIA SZKOLNEGO

§ 1.

 

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne uczniów przeprowadzają nauczyciele, ustalając oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne.
 2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne i zachowanie uczniów.
 3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia umiejętności i wiadomości w stosunku do wymagań wynikających z przyjętego Szkolnego Zestawu Programów Nauczania opartego na Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego (Rozp. MEN z dn. 15 lutego 1999 r., Dz. U. Nr 14 z dnia 23. 02. 1999 r.).

 

I  CELE  OCENIANIA  WEWNĄTRZSZKOLNEGO

§ 2.

 1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.
 2. Dostarczanie informacji uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom) o poziomie uzyskanych osiągnięć w stosunku do wymagań programowych.
 3. Wdrażanie uczniów do efektywnej samooceny.
 4. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności ucznia za osobiste postępy w dziedzinie edukacji szkolnej.
 5. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu rozwoju.
 6. Motywowanie ucznia do systematycznej pracy.
 7. Budzenie rozwoju umysłowego ucznia.
 8. Dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) bieżącej informacji o postępach, trudnościach, specjalnych uzdolnieniach ich dzieci.
 9. Dostarczenie nauczycielom możliwie precyzyjnej informacji o poziomie osiągania założonych celów kształcenia, szczególnie w zakresie umiejętności.
 10. Umożliwienie doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 

II  ZASADY  OCENIANIA  WEWNĄTRZSZKOLNEGO

§ 3.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne przeprowadzają nauczyciele uczący w oddziale, dostarczając uczniowi informacji zwrotnej o jakości jego pracy nad zdobywaniem wiedzy i umiejętności, skuteczności wybranych metod uczenia się oraz poziomie uzyskanych osiągnięć w stosunku do wymagań programowych.
 2. Rodzice są świadomi tego, co uczniowie mogą osiągnąć w szkole na podstawie informacji dotyczącej zbioru wymagań programowych z poszczególnych zajęć edukacyjnych odpowiadających poszczególnym stopniom szkolnym.
 3. Rodzicom i uczniom są znane metody i narzędzia, którymi sprawdzany jest w szkole poziom kompetencji (wiedzy i umiejętności z poszczególnych zajęć edukacyjnych).
 4. Ocenianie ma charakter ciągły, a stopnie wystawiane są systematycznie, zgodnie z przyjętym w planie dydaktycznym nauczyciela harmonogramem.
 5. W szkole stosuje się różnorodne metody sprawdzania osiągnięć w zależności od specyfiki przedmiotu.
 6. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
 7. Wychowawcy na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania.
 8. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i dla jego rodziców (prawnych opiekunów).
 9. Sprawdzone, ocenione i opatrzone odpowiednim komentarzem pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela odpowiednich zajęć edukacyjnych.
 10. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę musi ją uzasadnić.
 11. Nauczyciel może sprawdzać wyłącznie to, czego nauczył.

12.  Uczeń ma prawo do jednokrotnego poprawienia bieżącej oceny niedostatecznej na następnej lekcji, a oceny niedostatecznej z pracy klasowej w ciągu dwóch tygodni. Termin i formę poprawy prac klasowych określa nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.

 1. Osiągnięcia uczniów sprawdzane są przy pomocy narzędzi skonstruowanych zgodnie z zasadami pomiaru dydaktycznego i wychowawczego.
 2. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować  wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie programowym wymaganiom edukacyjnym.
 3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki będzie brany w szczególności pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.
 4. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego.
 5. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza.
 6. Na tydzień przed klasyfikacją okresową, tj. klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, należy zaprzestać przeprowadzania prac klasowych.
 7. Sprawdziany obejmujące materiał z ostatnich trzech lekcji nie muszą być ujęte w planie rocznym.
 8. W jednym tygodniu w danej klasie mogą być przeprowadzone dwie prace klasowe, zapowiedziane co najmniej tydzień wcześniej.
 9. W jednym dniu nie może być dwóch prac klasowych i więcej niż dwa sprawdziany.
 10. Uczeń ma prawo do poprawienia każdej cząstkowej oceny niedostatecznej.
 11. Dokładnie sprawdzoną i ocenioną pracę pisemną wraz z uzasadnieniem wystawionej oceny uczeń powinien otrzymać do zapoznania się z nią i poprawy w okresie dwóch tygodni od daty jej otrzymania.

24.  Wszystkie sprawdzone i ocenione prace pisemne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są przechowywane przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych do dnia rozpoczęcia następnego roku szkolnego.

25.  Nauczyciel udostępnia na prośbę ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów ) do wglądu wszystkie przechowywane prace pisemne lub inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia.

26.  Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę śródroczną ustnie uczniowi lub rodzicom.

27.  Na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców, złożony u Dyrektora Szkoły, nauczyciel uzasadnia ustaloną semestralną lub roczną ocenę pisemnie Dyrektorowi Szkoły. Dyrektor po zapoznaniu się z uzasadnieniem przekazuje je uczniowi lub rodzicom.

 1. Nauczyciel bez wiedzy rodziców i uczniów nie może zmieniać zasad oceniania oraz wymagań programowych ustalonych na początku roku szkolnego.
 2. Wszyscy uczniowie oceniani są według tych samych kryteriów, z uwzględnieniem uczniów, o których mowa w pkt. 14.
 3. Sprawy sporne między uczniami, ich rodzicami (prawnymi opiekunami) a nauczycielami dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania rozpatruje Dyrektor Szkoły.
 4. W klasach IV – VI przyjmuje się jedną – taką samą skalę oceniania bieżącego, śródrocznego i rocznego.
 5. W klasach I – III ocena klasyfikacyjna i ocena z zachowania jest jedną oceną opisową – karta opisowa.

 

III  SKALA  OCENIANIA  BIEŻĄCEGO  ORAZ  ŚRÓDROCZNEGO ROCZNEGO I KOŃCOWEGO

§ 4.

 1. W wewnątrzszkolnym systemie oceniania bieżącego stosuje się dwie skale ocen szkolnych:

a)            pierwsza związana z kryterium dydaktycznym – wymaganiami (treściowo związana z poziomem osiągnięć ucznia w odniesieniu do jego możliwości intelektualnych).

Osiągnięcia ucznia oceniane są cyframi od 1 do 6:

6 – odpowiednik oceny celującej (cel)

5 – odpowiednik oceny bardzo dobrej (bdb)

4 – odpowiednik oceny dobrej (db)

3 – odpowiednik oceny dostatecznej (dst)

2 – odpowiednik oceny dopuszczającej (dop)

1 – odpowiednik oceny niedostatecznej (ndst)

b)            druga dotyczy społeczno – wychowawczych kryteriów oceniania, m.in. wkładu pracy, aktywności, pilności.

Wysiłek uczniów oceniamy w czteropunktowej skali literowej:

                                                             B – bardzo duży

                                                             D – duży

                                                             W – wymaga poprawy

                                                             N – niezadowalający.

Punktację tę uwzględniamy tam, gdzie to możliwe, w pracach pisemnych (domowych, klasowych), wypowiedziach ustnych i oceniając pracę na lekcji. W klasyfikacji śródrocznej i rocznej ocena literowa rzutuje na ocenę śródroczną, tj. bardzo duży i duży wysiłek może wpłynąć na podwyższenie oceny cyfrowej o 1. Dwie pozostałe oceny (W,N) mają sygnalizować uczniom potrzebę włożenia większego wysiłku w naukę i informować o tym rodziców.  

Punktacja ta może mieć wpływ na ocenę ze sprawowania.

 

2.  Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne w klasach IV – VI ustala się w stopniach według następującej skali:

 

a)      stopień celujący – 6

b)      stopień bardzo dobry – 5

c)      stopień dobry – 4

d)     stopień dostateczny – 3

e)      stopień dopuszczający – 2

f)       stopień niedostateczny – 1

 

3.      Oceny śródroczne i roczne nie są średnią arytmetyczną stopni bieżących. Wynikają z kryteriów wymagań na poszczególne oceny, zawartych w PSO.

4.      Zasady oceniania z religii ( etyki ) regulują odrębne przepisy.

5.      Laureaci ostatniego stopnia konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danego przedmiotu celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną.

 

6.      Zasady oceniania w nauczaniu zintegrowanym.

       

 Kształcenie zintegrowane jest łagodnym przejściem od wychowania przedszkolnego do edukacji prowadzonej w systemie szkolnym.

 

a) Ocena opisowa.

W kształceniu zintegrowanym ogromną rolę pełni ocena opisowa, która jest ustnym lub pisemnym poinformowaniem o postępach ucznia. Ma ona dostarczyć informacji: uczniowi – rodzicom – nauczycielowi.

Uczniowi – dostarcza informacji o efektach jego szkolnej aktywności, wskazówek jak pokonać napotkane trudności; motywuje do dalszego wysiłku;  jest zachętą do samooceny; umacnia wiarę we własne możliwości

Rodzicom – dostarcza rzetelnej, szczegółowej informacji o ich dziecku, na podstawie której będą mogli w porę podejmować właściwe działania na rzecz jego dalszego, prawidłowego rozwoju. 

Nauczycielowi – dostarcza informacji na jakim poziomie rozwoju znajduje się uczeń w danym momencie edukacji oraz o tym czy stosowany przez nauczyciela system pracy z uczniem jest efektywny.

 Ocena opisowa powinna spełniać następujące funkcje:

diagnostyczną – dając odpowiedzi na pytanie, jak daleko w rozwoju jest uczeń względem wymagań stawianych przez nauczyciela,

- informacyjną – przekazując informacje, co dziecku udało się poznać, zrozumieć, opanować, nauczyć, jakie dziecko zdobyło umiejętności, co już potrafi, jaki jest wkład jego pracy,

- korekcyjną – odpowiadając na pytanie, co uczeń ma już opanowane, co robi dobrze, nad czym musi jeszcze popracować, co poprawić, zmienić, udoskonalić,

- rozwojową – odpowiadając na pytania, czy dokonują się zmiany w samym dziecku, jakie jest tempo i dynamika tych zmian. 

b) ocena śródroczna i  roczna

Ocena śródroczna -  jest wynikiem półrocznej obserwacji, zawiera zalecenia i wskazówki dla ucznia dotyczące postępów w nauce jak i rozwoju społeczno-emocjonalnego. Ocena ta jest skierowana do dziecka i jego rodziców w formie pisemnej na formularzu opracowanym przez nauczycieli kształcenia zintegrowanego.

Ocena roczna – opisowa - podkreśla zmiany w rozwoju dziecka wynikające ze stosowania wskazówek zawartych w ocenie śródrocznej. Ma ona charakter diagnostyczno-informacyjny, aby rodzice po zapoznaniu się z jej treścią mogli jak najlepiej wspomagać dziecko w dalszym jego rozwoju.

 Ocena z zachowania -  jest również oceną opisową. Wyraża opinię o spełnieniu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze, postawie wobec kolegów i innych osób oraz aktywności społecznej.

c) oceny cząstkowe – skala ocen 

W klasach I-III przez cały rok szkolny stopień opanowania wiadomości i umiejętności określonych wymaganiami programowymi wyrażany jest za pomocą skali cyfrowej:

 

W ocenianiu bieżącym w klasach I – III stosuje się oceny cyfrowe:

- celujący              6

- bardzo dobry      5

- dobry                  4

- dostateczny         3

- dopuszczający    2

- niedostateczny    1

W klasie pierwszej od drugiego semestru stosuje się oceny cyfrowe.

 

 Szczegółowe kryteria oceniania za pomocą znaków obrazkowych zawarto w Przedmiotowym Systemie Oceniania  Nauczania Zintegrowanego w klasach I- III.

 

  Przy ustaleniu oceny z zajęć zdrowotno-ruchowych, edukacji artystyczno-technicznej należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w    wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfikacji tych zajęć.

 

 

IV  SKALA  I  ZASADY  USTALANIA  BIEŻĄCYCH  I  KLASYFIKACYJNYCH

 (ŚRÓDROCZNYCH,   ROCZNYCH I KOŃCOWYCH )  OCEN  ZACHOWANIA

 

§ 5.

 1. Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez niego obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej i postawie jako człowieka w stosunku do innych ludzi.
 2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie.

 

 1. Ocenę zachowania śródroczną i roczną w klasach IV – VI ustala się w następującej skali:

 

ocena

skrót literowy

wzorowe

bardzo dobre

dobre

poprawne

nieodpowiednie

naganne

wz

bdb

db

pop

ndp

ng

 

 1. W nauczaniu zintegrowanym ocena z zachowania jest oceną opisową.
 2. W ocenie zachowania nie uwzględnia się poglądów i postaw światopoglądowych ucznia zgodnie ze stosowaną w szkole zasadą tolerancji.
 3. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po uwzględnieniu opinii innych nauczycieli i pracowników szkoły, a także uczniów.
 4. Nauczyciele mają prawo do opiniowania śródrocznej i rocznej oceny zachowania ustalonej przez wychowawcę klasy oraz do wystawiania bieżących ocen zachowania ucznia.
 5. Ocena zachowania ucznia ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
 6. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

1)     stopnie z zajęć edukacyjnych.

2)     promocję lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem ust. 10 i 11.

10.  Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

11.  Uczeń, któremu w szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy szkoły podstawowej.

 

V  SZCZEGÓŁOWE  KRYTERIA  OCENY  ZACHOWANIA

 

§ 6.

 1. Szczegółowe kryteria oceny zachowania są następujące:

 Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

-          wyróżnia się na tle klasy wysoką kulturą osobistą,

-          wykazuje inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska,

-          jest pilny w nauce i wypełnianiu obowiązków,

-          systematycznie uczęszcza do szkoły, nie spóźnia się na lekcje, wszystkie nieobecności usprawiedliwia w terminie ustalonym przez wychowawcę klasy,

-          szanuje mienie szkoły, własne i kolegów,

-          dba o zdrowie i higienę swoją i innych,

-          nie ulega nałogom,

-          dba o estetykę otoczenia,

-          jest koleżeński, prawdomówny i uczciwy,

-          nie używa wulgarnych słów,

-          swoim sposobem bycia nie narusza godności własnej i innych,

-          przestrzega zasad ekologii,

-          jest schludnie ubrany,

-          bezwzględnie przestrzega ustaleń dotyczących ubioru

      i używania na terenie szkoły telefonów komórkowych.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

-          zachowuje się kulturalnie,

-          bierze udział w pracy na rzecz klasy i szkoły,

-          systematycznie wypełnia obowiązki szkolne,

-          systematycznie uczęszcza do szkoły, nie spóźnia się na lekcje, wszystkie nieobecności usprawiedliwia w terminie ustalonym przez wychowawcę klasy,

-          szanuje mienie szkoły, własne i kolegów,

-          dba o zdrowie i higienę osobistą,

-          nie ulega nałogom,

-          dba o estetykę otoczenia,

-          jest koleżeński, prawdomówny i uczciwy,

-          nie używa wulgarnych słów,

-          swoim sposobem bycia nie narusza godności własnej i innych,

-          przestrzega zasad ekologii,

-          jest schludnie ubrany,

-          bezwzględnie przestrzega ustaleń dotyczących ubioru

      i używania na terenie szkoły telefonów komórkowych.

Ocenę dobrą, która stanowi punkt wyjścia do ustalania innych ocen zachowania, otrzymuje  

                        uczeń, który:

-          dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych określonych w Statucie Szkoły,

-          zachowuje się kulturalnie wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

-          w szkole pracuje na miarę swoich możliwości,

-          nie niszczy mienia szkolnego i mienia kolegów,

-          nie ulega nałogom i nie namawia do nich kolegów,

-          nie powoduje konfliktów i bójek, nie znęca się fizycznie i psychicznie nad słabszymi,

-          nie ma uchybień w zachowaniu,

-          jest prawdomówny i koleżeński,

-          w ciągu okresu nie spóźnił się na zajęcia więcej niż 8 razy i nie ma więcej niż 10 nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych,

-          chętnie współpracuje z kolegami, wychowawcą i nauczycielami,

-          swoim sposobem bycia nie narusza godności własnej i innych osób,

-          stosuje się do ustaleń dotyczących ubioru i używania na terenie szkoły telefonów komórkowych.

Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który w sposób częściowy spełnia wymagania na ocenę 

                             dobrą. Zdarzają mu się jednak pojedyncze uchybienia w odniesieniu do

                             tych wymagań. Ma niewielką liczbę nieusprawiedliwionych godzin 

                             lekcyjnych.

Ocenę nieodpowiednią wystawia się uczniowi, który nie spełnia większości wymagań na 

                                       ocenę dobrą.

Ocenę naganną ma uczeń, który nie wykazuje poprawy w swym zachowaniu, mimo 

                         zastosowanych przez szkołę środków zaradczych a ponadto:

-          swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu uczniów i innych osób,

-          popełnia przestępstwa (np. bierze udział w kradzieżach),

-          bierze udział w bójkach,

-          znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi,

-          ulega nałogom lub namawia do nich kolegów,

-          dewastuje mienie szkolne i społeczne,

-          stosuje wyłudzenia, zastrasza kolegów,

-          działa w nieformalnych grupach,

-          swoim sposobem bycia narusza godność innych osób,

-          używa wulgarnych słów, jest arogancki wobec nauczycieli,

-          jest niesumienny i lekceważy obowiązki szkolne,

-          w tłumaczeniu swojego postępowania ucieka się do kłamstwa,

-          ma dużą liczbę godzin nieusprawiedliwionych w ciągu jednego semestru.

 

 

VII     ZASADY  FORMUŁOWANIA  PRZEZ  NAUCZYCIELI  WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH  NA  POSZCZEGÓLNE  STOPNIE  DLA  ODPOWIEDNICH PRZEDMIOTÓW  NAUCZANIA  ORAZ  SPOSOBY  INFORMOWANIA  O  NICH UCZNIÓW  I  ICH  RODZICÓW  (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

 

§ 7.

 1. Na pierwszych zajęciach edukacyjnych nauczyciele są zobowiązani do przedstawienia wymagań edukacyjnych uczniom.
 2. Rodzice zapoznani zostają z wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych zajęć przez nauczycieli i wychowawców.
 3. Każdy nauczyciel poszczególnych zajęć edukacyjnych ma na piśmie opracowany zbiór wymagań edukacyjnych swojego przedmiotu odpowiadających poszczególnym stopniom.
 4. Nauczyciele nauczania zintegrowanego opracowują na piśmie wymagania edukacyjne dla poszczególnych poziomów edukacji.
 5. Zbiory wymagań edukacyjnych dla poszczególnych klas są dostępne do wglądu u nauczyciela.

 

VIII  METODY  I  NARZĘDZIA  SPRAWDZANIA  I  OCENIANIA  OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

 

§ 8.

 1. Sprawdzanie ustne:

-          pogadanki sprawdzające

-          odpytywanie

-          testy ustne

-          prezentacje uczniowskie przygotowane w szkole lub w domu, indywidualnie i zbiorowo.

 1. Sprawdzanie pisemne:

-          testy dydaktyczne

-          sprawdziany

-          prace klasowe

-          wypracowania

-          symulacja.

 1. Testy praktyczne:

-          ćwiczenia obligatoryjne

-          realizacja projektów i badań uczniów:

            a) w sytuacji naturalnej,

      b)  w warunkach symulowanych.

 1. W klasie szóstej Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przeprowadza sprawdzian poziomu opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań odrębnymi przepisami, zwany sprawdzianem. Termin ujednolicony w całym kraju.

 

IX  ZASADY  KLASYFIKACJI

§ 9.

 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:

-          semestr pierwszy trwa od początku września , a kończy się w ostatnim dniu przed feriami zimowymi, ale nie później niż 31 stycznia,

-          semestr drugi –od lutego do końca roku szkolnego w czerwcu.

 1. W ciągu roku przeprowadza się jedno klasyfikowanie śródroczne i jedno klasyfikowanie roczne.
 2. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
 3. Klasyfikacja śródroczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen śródrocznych klasyfikacyjnych  oraz oceny zachowania.
 4. Klasyfikowanie roczne w klasach I – III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej opisowej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny zachowania.
 5. Klasyfikowanie roczne w klasach IV – VI polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych według skali od 6 do 1 oraz oceny zachowania według skali, o której mowa

w rozdziale IV pkt 2.

 1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.
 2. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli:

-          uczestniczy w zajęciach edukacyjnych, a jego uczestnictwo wynosi ponad połowę czasu przeznaczonego na dane zajęcia edukacyjne,

-          otrzymał przynajmniej jedną ocenę z pracy klasowej, odpowiedzi ustnej oraz pracy domowej i w sumie otrzymał trzy oceny bieżące,

-          wykonał przynajmniej trzy prace plastyczne lub zaliczył trzy utwory muzyczne,

-          zaliczył przynajmniej trzy sprawdziany z wychowania fizycznego.

 1. Uczeń nie jest klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna  ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 4. W przypadku stwierdzenia, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która przeprowadza postępowanie wyjaśniające.
 5. W skład komisji wchodzą:

1)     w przypadku ustalenia rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęcia edukacyjnego:

a)      Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

b)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c)      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji.

2)     w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)      Dyrektor albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

b)      wychowawca klasy,

c)      wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d)     pedagog, jeśli jest zatrudniony w szkole,

e)      psycholog, jeśli jest zatrudniony w szkole,

f)       przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

g)      przedstawiciel Rady Rodziców.

17.  Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęcia edukacyjnego oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od oceny ustalonej odpowiednio przez nauczyciela lub wychowawcę. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

18.     Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w  skład komisji.

 

X  TERMINY  I FORMY  INFORMOWANIA  UCZNIA  I  JEGO  RODZICÓW (PRAWNYCH  OPIEKUNÓW)  O  PRZEWIDYWANYCH  PRZEZ  NAUCZYCIELI   POSZCZEGÓLNYCH  ZAJĘĆ  EDUKACYJNYCH OCENACH  KLASYFIKACYJNYCH (ŚRÓDROCZNYCH  I  ROCZNYCH)

§ 10.

 1. Na tydzień przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych informują ustnie ucznia o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych.
 2. O przewidywanej dla ucznia rocznej ( śródrocznej) ocenie niedostatecznej informuje ucznia ustnie nauczyciel danego przedmiotu, a wychowawca pisemnie - jego rodziców (prawnych opiekunów) na miesiąc przed zakończeniem semestru. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 3. O przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie zachowania wychowawca klasy informuje rodziców (prawnych opiekunów) odpowiednio na tydzień i dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

 

XI  TRYB,  TERMINY  I  FORMY  PRZEPROWADZANIA  EGZAMINU  KLASYFIKACYJNEGO

§ 11.

 1. Z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych.
 2. Decyzję o klasyfikowaniu ucznia w powyższym przypadku podejmuje nauczyciel odpowiednich zajęć edukacyjnych.
 3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 4. Na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów) ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny  lub obowiązek nauki poza szkołą.
 6. Pisemne wnioski o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego składa się w nieprzekraczalnym terminie dwóch tygodni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym (śródrocznym i rocznym) Rady pedagogicznej.
 7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w ciągu tygodnia poprzedzającego śródroczne i roczne klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej.
 8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) Dyrektor Szkoły.
 9. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z muzyki, plastyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
 10. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:

-          Dyrektor Szkoły – jako przewodniczący komisji,

-          nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,

-          nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

 1. Ocena, którą uzyskał uczeń na egzaminie klasyfikacyjnym, jest ostateczną oceną śródroczną (roczną) z danych zajęć edukacyjnych.
 2. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego komisja sporządza protokół.

 

XII  TRYB  ODWOŁYWANIA  SIĘ  OD  USTALONYCH  OCEN  I  FORMA SPRAWDZANIA  ZASADNOŚCI  ODWOŁANIA

§ 12.

 1. Uczeń ma prawo odwołać się od ustalonych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych.
 2. Prawo to nie przysługuje uczniowi, który otrzymał więcej niż dwie oceny niedostateczne z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania.
 3. Formą sprawdzania zasadności odwołania od ustalonych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych jest egzamin sprawdzający.
 4. Egzamin sprawdzający przeprowadza się na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów) ucznia zgłoszoną do Dyrektora Szkoły nie później niż na tydzień przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w pierwszym półroczu lub przed końcem roku szkolnego.
 5. Termin przeprowadzania egzaminu sprawdzającego ustala Dyrektor Szkoły, termin ten nie może być późniejszy niż dwa dni przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w pierwszym półroczu oraz dwa dni przed zakończeniem roku szkolnego.
 6. Egzamin sprawdzający przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.

      W skład komisji wchodzą:

-          Dyrektor Szkoły jako przewodniczący komisji,

-          nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący,

-          nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji.

 1. Egzamin sprawdzający składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem muzyki, plastyki, informatyki, wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
 2. Pytania (ćwiczenia praktyczne) przygotowuje egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły. Poziom pytań i ćwiczeń powinien odpowiadać kryteriom oceny, o którą ubiega się uczeń.
 3. W wyniku pozytywnego zdania egzaminu komisja podwyższa śródroczną (roczną) ocenę, od której uczeń się odwoływał.
 4. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu, pozostaje wcześniej ustalona przez nauczyciela śródroczna (roczna) ocena klasyfikacyjna.
 5. Od oceny ustalonej w wyniku egzaminu sprawdzającego nie przysługuje odwołanie.
 6. Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego komisja sporządza protokół.
 7. Protokół z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego podaje : skład komisji, datę egzaminu, pytania (ćwiczenia) egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę klasyfikacyjną ustaloną przez komisję.
 8. Do protokołu dołącza się pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych.
 9. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu sprawdzającego.

 

XIII  TRYB  I  FORMY  PRZEPROWADZANIA  EGZAMINU  POPRAWKOWEGO

 

§ 13.

 1. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, z wyjątkiem klasy szóstej, uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem muzyki, plastyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych.
 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:

-          Dyrektor Szkoły jako przewodniczący komisji,

-          nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący,

-          nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji.

 1. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 2. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
 3. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem

        pkt. 8.

 1. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu całego cyklu kształcenia promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.

 

XIV  WARUNKI  PROMOCJI  I  UKOŃCZENIA  SZKOŁY

§ 14.

 1. Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
 2. Począwszy od klasy IV, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny roczne wyższe od stopnia niedostatecznego z uwzględnieniem pkt. 8, rozdz. XV.
 3. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli na zakończenie klasy VI uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił do sprawdzianu klas szóstych.
 4. Uczeń klas IV – VI otrzymuje promocję (kończy szkołę) z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku końcowej klasyfikacji uzyska z wszystkich przedmiotów obowiązkowych średnią co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
 5. Uczeń wyróżniony otrzymuje świadectwo z biało-czerwonym paskiem i nadrukiem z wyróżnieniem. Dodatkowo otrzymuje nagrodę książkową.

6.      Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w  pkt. 2 i  4, wlicza się także roczne oceny z tych zajęć.

 

XV  SPOSOBY  DOKUMENTOWANIA  (REJESTROWANIA)  OSIĄGNIĘĆ

 I  POSTĘPÓW  UCZNIA

§ 15.

 1. Oceny bieżące ucznia z poszczególnych zajęć edukacyjnych  są rejestrowane w dziennikach lekcyjnych każdego oddziału.
 2. Oceny klasyfikacyjne (śródroczne i roczne) są wpisywane w dziennikach lekcyjnych i arkuszach ocen poszczególnych uczniów.
 3. W stosunku do dzieci i młodzieży zakwalifikowanych do indywidualnego nauczania i wychowania albo uczestnictwa w indywidualnych zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych szkoła prowadzi odrębne dla każdego ucznia (uczestnika zajęć) odpowiednio dziennik indywidualnego nauczania i wychowania albo dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
 4. Szkoła prowadzi dla każdego ucznia przez okres jego nauki arkusz ocen.
 5. Wpisów w arkuszu ocen dokonuje się na podstawie danych w księdze uczniów, dzienniku lekcyjnym, protokołach egzaminów, protokołach Rady Pedagogicznej.
 6. Osoba wypełniająca arkusz ocen potwierdza podpisem zgodność wpisów z dokumentami, na podstawie których ich dokonano.
 7. Podstawą wpisu o klasyfikowaniu, promowaniu lub ukończeniu przez ucznia szkoły jest uchwała Rady Pedagogicznej, której datę wpisuje się do arkusza ocen.
 8. Oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania, klasę i miesiąc urodzenia ucznia wypełnia się słowami w pełnym brzmieniu. W rubrykach niewypełnionych wpisuje się kreskę, a w przypadku zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych wpisuje się zwolniony/a.
 9. W arkuszu ocen zamieszcza się również adnotację o wydaniu świadectwa ukończenia szkoły i jego odpisów oraz duplikatu, zezwoleniu na indywidualny tok lub program nauki, sporządzeniu odpisu arkusza ocen oraz wpisuje się datę i przyczynę opuszczenia szkoły przez ucznia.
 10. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły, przesyła się do tej szkoły odpis arkusza ocen.
 11. Szkoła zakłada po zakończeniu każdego roku szkolnego księgę ocen. Księgę ocen stanowią oprawione wykazy oraz arkusze ocen tych uczniów wszystkich oddziałów, którzy w danym roku szkolnym ukończyli lub opuścili szkołę. Stronice księgi ocen są ponumerowane.
 12. Do czasu założenia księgi ocen, arkusze wraz z wykazem uczniów sporządzonym zgodnie z wykazem zawartym w dzienniku lekcyjnym oraz protokołami egzaminów warunkujących klasyfikowanie i promowanie, a także pozostałą dokumentację tych egzaminów przechowuje się oddzielnie dla każdego oddziału.
 13. Końcowe oceny klasyfikacyjne są wystawione na świadectwie szkolnym.

 

 

 

 

XVI OGÓLNE PROCEDURY I METODY MONITOROWANIA I EWALUACJI

SYSTEMU OCENIANIA SZKOLNEGO

 

§ 16.

1.       Przedmiotem ewaluacji jest skuteczność funkcjonowania Systemu Oceniania Szkolnego.

2.       Ewaluacja Systemu Oceniania Szkolnego służy doskonaleniu jakości systemu.

3.       Ewaluację na poziomie szkoły prowadzi powołany przez dyrektora zespół ds. monitorowania i ewaluacji Systemu Oceniania Szkolnego.

4.       System Oceniania Szkolnego jest systematycznie monitorowany, dokonywana jest ewaluacja bieżąca i etapowa ( koniec semestru, roku szkolnego).

5.       Podczas monitorowania i ewaluacji stosuje się następujące metody:

1)     badania kwestionariuszowe (wywiady, ankiety),                  

2)     obserwacje bieżące,

3)     wymianę doświadczeń,

4)     analizę dokumentacji osiągnięć ucznia / klasy,

5)     analizę dokumentacji oceniania na poziomie klasy.

6)     Zespół ds. ewaluacji przedstawia do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej, Samorządowi Uczniowskiemu i Radzie Rodziców propozycje zmian..

6.      Zmiany Systemu Oceniania Szkolnego uchwala Rada Pedagogiczna a zatwierdza Dyrektor Szkoły.

                                                                            

 

 

 

 

 

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY

 


PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ

w Spytkowie

na lata 2013 – 2018


 

KONCEPCJA

PRACY SZKOŁY


 

Program Rozwoju Szkoły Podstawowej w Spytkowie powstał na podstawie:

 • diagnozy potrzeb i oczekiwań uczniów, rodziców i nauczycieli;

 • wniosków z posiedzeń Rady Pedagogicznej;

 • informacji o oczekiwanych efektach pracy nauczycieli i ich oceny;

 • projektów potrzeb doposażenia placówki.

Szkoła podstawowa jest jednostką budżetową, prowadzoną przez Stowarzyszenie Edukator
w Łomży. Jest sześcioletnią szkołą podstawową niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej
z oddziałem przedszkolnym, realizującą zadania w zakresie dydaktyki, wychowania i opieki nad uczniami zgodnie z Ustawą o systemie oświaty oraz Statutem Szkoły. W szkole funkcjonuje: sala gimnastyczna z placem o charakterze boiska szkolnego, pracownia komputerowa z dostępem do Internetu, biblioteka.


Charakterystyka szkoły - stan aktualny i planowany

Rok szkolny

Liczba uczniów

Liczba
oddziałów

Liczba
nauczycieli

Personel

2013/2014

53

7

8

2

2014/2015

53

7

8

2

2015/2016

48

7

8

2

2016/2017

50

7

8

2

2017/2018

50

7

8

2


 

Misja

Jesteśmy po to, aby we współpracy z rodziną i środowiskiem lokalnym wychować i edukować człowieka XXI wieku, dobrego patriotę; człowieka aktywnego, kreatywnego i potrafiącego odnaleźć się w otaczającym go świecie. Zapewniamy naszym uczniom wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki. Klimat życzliwości, bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, zajęć wspierające ucznia.


Działamy po to, aby:

Nasi uczniowie:

 • byli dobrze przygotowani do podjęcia nauki na wyższym etapie edukacyjnym;

 • byli przygotowani do życia społecznego w rodzinie, środowisku lokalnym, ojczyźnie;

 • potrafili korzystać z różnych źródeł informacji, a zwłaszcza, by posługiwali się technologią informacyjną;

Ich rodzice:

 • darzyli nas zaufaniem;

 • byli partnerami w podejmowaniu działań wychowawczych;

 • aktywnie uczestniczyli w kształtowaniu systemu wartości u swoich dzieci;

 • brali czynny udział w życiu szkoły;

 • otrzymali pełną informację o osiągnięciach swoich dzieci;

 • otrzymali fachową pomoc psychologiczno–pedagogiczną.

Pracownicy szkoły:

 • mieli satysfakcję z wykonywanej pracy;

 • mieli możliwość doskonalenia i rozwoju zawodowego;

 • realizowali swe życiowe posłannictwo.

Szkoła:

 • cieszyła się zaufaniem w środowisku;

 • była nowocześnie administrowana;

 • była miejscem, w którym pomaga się odnieść sukces każdemu człowiekowi.


CELE I ZADANIA SZKOŁY:

 1. Kształcenie uczniów i wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności niezbędne na kolejnym etapie edukacyjnym,

 2. Zapewnienie atrakcyjnej i wartościowej oferty edukacyjnej umożliwiającej kształcenie i rozwijanie umiejętności i talentów każdego ucznia,

 3. Poznawanie i rozbudzanie zainteresowań uczniów, stwarzanie możliwości rozwoju, poszerzanie wiedzy i umiejętności oraz samorealizacji,

 4. Kształtowanie społecznie pożądanych postaw i zachowań,

 5. Kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu i prawidłowemu rozwojowi fizycznemu i psychicznemu uczniów, propagowanie zdrowego stylu życia,

 6. Rozpoznawanie i udzielanie wszelkiej pomocy potrzebującym uczniom,

 7. Poszanowanie praw dziecka i ucznia,

 8. Zagospodarowanie uczniom wolnego czasu zgodnie z ich potrzebami, oczekiwaniami i zainteresowaniami,

 9. Współdziałanie wszystkich podmiotów szkoły. Doskonalenie współpracy między nauczycielami, rodzicami i uczniami,

 10. Promowanie szkoły, pozyskiwanie sojuszników, współdziałanie z mediami, prasą,

 11. Zapewnienie bezpiecznej i nowoczesnej bazy dla pełnej realizacji celów i zadań szkoły.

Naszym wspólnym celem jest stworzenie bezpiecznego i przyjaznego dla dzieci miejsca,
w którym:

 • będzie panować dobry „klimat wychowawczy”;

 • dzieci zostaną otoczone fachową opieką;

 • zostaną stworzone warunki dla indywidualnego rozwoju każdego ucznia, uwzględniające jego specyficzne potrzeby oraz do zdobywania przez nich nowych wiadomości i umiejętności.

PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W SPYTKOWIE W LATACH 2013 -2018


Rada Pedagogiczna zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian w niniejszym programie.
Program Rozwoju Szkoły zatwierdzono Uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 13.09.2013. r.
5-letni Program Rozwoju Szkoły wprowadza się do realizacji z dniem 13.09.2013r. i obowiązywał będzie do dnia 31.08.2018 r.

 

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

 

 

Obszar dla którego określono standard jakości

Zadanie

Spodziewane
efekty

Termin

 

 

Uwagi

1. Zarządzanie strategiczne

Opracowanie 5–letniego
i rocznego Programu Rozwoju Szkoły. Wyznaczenie celów perspektywicznych.

- Nauczyciele, rodzice
i uczniowie wiedzą, do jakiego celu szkoła zmierza i co chce osiągnąć.


- Szkoła zna swoje słabe strony

i tworzy programy naprawcze.

- Szkoła podnosi standardy nauczania i uczenia. 

- Realizacja zadań poddana końcowej ocenie i ewaluacji przyniesie spodziewane efekty.
 

2013/2014 

 

 corocznie
na bieżąco

 

2.

Wewnątrz-szkolny system zapewniania jakości

Wypracowanie wewnątrzszkolnego systemu zapewniania jakości:

 1. dokumenty szkolne są spójne i dostosowane do prawa oświatowego,

 2. coroczne opracowanie harmonogramu badania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

 3. stałe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów z chwilą rozpoczęcia nauki w szkole, po I etapie,
  po kl. IV, V i VI,

 4. analizowanie wyników 
  i wprowadzanie modyfikacji do pracy dydaktycznej, wychowawczej
  i opiekuńczej w celu podniesienia jakości,

 5. dyrektor szkoły prowadzi sprawny i skuteczny nadzór pedagogiczny,

 6. opracowanie coroczne raportu z nadzoru pedagogicznego

 

 

 

 

 

-

Zmiany w dokumentacji zatwierdza Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców


- Powstanie systemu umożliwiającego stały monitoring postępów edukacyjnych ucznia.
Podnoszenie wyników sprawdzianów.

- Stały monitoring i analiza wyników nauczania skłania nauczycieli do modyfikowania metod nauczania i programów nauczania.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nauczyciele wysoko oceniają skuteczność prowadzonego nadzoru przez dyrektora szkoły.
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na bieżąco


2013/2014

 

 

 


corocznie

 

 


corocznie


 

 

 

 

corocznie


 

 

corocznie

 

3.

Promocja

Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku:

 1. tablica informacyjna;

 2. uaktualnianie strony internetowej www;

 3. organizacja środowiskowych festynów;

 4. organizowanie zawodów
  i konkursów międzyszkolnych;

 5. utrzymanie tradycji imprez okolicznościowych dla rodziców i mieszkańców;

 6. spotkanie rodziców klasy VI z wychowawcą i dyrekcją;

 7. utrzymanie uroczystego pasowania uczniów klasy pierwszej i zero; pasowanie na czytelnika

 8. pozyskiwanie sponsorów, których pomoc wspiera działalność szkoły.

 9. Nadanie imienia szkole wraz ze sztandarem i powstanie ceremoniału szkoły.

 

 

 

 

- Szkoła ma pozytywny wizerunek w środowisku lokalnym.

- Rodzice zadowoleni są, że ich dzieci uczęszczają do szkoły w Spytkowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podniesienie rangi szkoły. 

 
 

na bieżąco

 

 

corocznie


 

 

 

 

corocznie 

corocznie
 


corocznie według terminarza imprez
 

 

Na bieżąco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014/2015

 

 

 

 

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

 

1.

Nauczyciele

 

1. Polityka kadrowa dyrektora odpowiada potrzebom szkoły oraz realizowanym przez nią zadaniom.

2. Uczestniczenie nauczycieli
w kursach, szkoleniach, warsztatach, podejmowanie studiów podyplomowych.


3. Kontynuacja
i podejmowanie nowych działań innowacyjnych.

 

4. Systematyczne dokonywanie oceny pracy nauczycieli.
5. Organizowanie zastępstw
za nieobecnych nauczycieli
z uwzględnieniem edukacyjnych potrzeb uczniów.

 

- Wszyscy nauczyciele posiadają wymagane kwalifikacje oraz w większości mają uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu.

- Nauczyciele mają kwalifikacje do prowadzenia zajęć zgodnie
z potrzebami szkoły.


 

- Wzrost realizowanych w szkole innowacji pedagogicznych, szczególnie o działania prowadzone przez nauczycieli klas I – III.
 

 

- Zastępstwa za nieobecnych nauczycieli są organizowane racjonalnie zgodnie z potrzebami uczniów.

 

2013/ 2014


na bieżąco w zależności od potrzeb szkoły


 


na bieżąco

 

 


na bieżącow miarę potrzeb

2.

Rozwój zawodowy nauczycieli

Doskonalenie zewnętrzne nauczycieli i samokształcenie:

1. Opracowanie długoletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli.

2. Opracowanie szkoleniowych rad pedagogicznych.

3. Doskonalenie systemu współpracy w zespołach;
 


4. Przeszkolenie nauczycieli

w zakresie stosowania technik multimedialnych;

5. Pogłębienie wiedzy przez nauczycieli z zakresu:
- pomiaru dydaktycznego,
- planu wynikowego,
- aktywnych metod nauczania,

- pomocy psychologiczno-pedagogicznej
- efektywnego prowadzenia zajęć pozalekcyjnych,
- ewaluacji działań dydaktycznych i wychowawczych,
 

6. Nauczyciele uzyskują kolejne stopnie awansu zawodowego.

 

 

 

 

- Nauczyciele mają możliwość rozwoju zawodowego zgodnie
z programem rozwoju szkoły
i poszczególnych nauczycieli.

- Szkoła posiada plan doskonalenia
 

- Nauczyciele są dobrze przygotowani do stwarzania uczniom optymalnych warunków uczenia się.
- Nauczyciele stosują techniki multimedialne w procesie dydaktycznym.

- Nauczyciele w twórczy sposób wykorzystują zdobytą wiedzę.
 

 

 

 

 

 


- W świadomości nauczycieli istnieje pozytywna ocena dyrektora, co do wspierania ich w zakresie awansu zawodowego.


 na bieżącocorocznie


2013/ 2015
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
corocznie

3.

Warunki działalności szkoły.

1. Unowocześnienie bazy dydaktycznej szkoły:

 1. zakup pomocy i sprzętu dydaktycznego;

 2. doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt audiowizualny;

 3. wzbogacenie księgozbioru w bibliotece szkolnej dla uczniów;

 4. wzbogacenie księgozbioru metodycznego dla nauczycieli;

 5. doposażenie pracowni komputerowej w licencjonowane programy do nauki poszczególnych przedmiotów;

 6. doposażenie w sprzęt sportowy sali gimnastycznej;

 7. zagospodarowanie terenu wokół szkoły na plac zabaw dla dzieci i boisko szkolne

 8. doposażenie sal lekcyjnych w ławki i krzesła zgodnie z normami.

 9. Doposażenie oddziału zerowego w pomoce dydaktyczne - utworzenie przedszkola przy szkole

2. Remonty wewnątrz i na zewnątrz szkoły:

 1. remont toalet dostosowanie do potrzeb dzieci 4-6 letnich;

 2. malowanie sal lekcyjnych i korytarzy, wymiana terakoty.

 3. Wymiana kotła grzewczego na bardziej ekonomiczny

 

 1. utworzenie ogrodu przy szkole

   

 

 

 

- Baza dydaktyczna szkoły jest nowoczesna i umożliwia nauczycielom realizację ich zadań.

- Duży wskaźnik wypożyczeń książek na jednego ucznia.

 

 

 

- Baza dydaktyczna pozwala w pełni realizować wybrane przez nauczycieli programy oraz wzbogaca i uatrakcyjnia proces nauczania.

 

- Wszyscy uczniowie mają stworzone warunki do nauki zgodnie z przepisami BHP.

-

 

 

poprawa estetyki pomieszczeń w szkole:

-

warunki szkoły dostosowane do przyjęcia dzieci 3-5 letnich

 

-

 

 

 

 

poprawa estetyki pomieszczeń w szkole:

 

 

 

 

- zmniejszenie wydatków budżetowych szkoły

 

Boisko szkolne spełnia standardy związane z realizacją zajęć w-f, jest bezpieczne i estetyczne.

- Uczniowie korzystają w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i czasie wolnym.


 

systemat. w miarę posiadanych środków finansowych
w miarę posiadanych środków finansowych

wg potrzeb

 
 


 


2013/2014

 


 


 

2014/2015

w miarę potrzeb2013/ 2014


 

2015/2016
 

4.

Zdrowie, higiena i bezpieczeństwo pracy.

Szkoła zapewnia zdrowe, higieniczne i bezpieczne warunki pracy:

 1. właściwa konstrukcja zajęć w układzie dnia i tygodnia;

 2. w szkole panuje ład, estetyka i porządek (dbałość o kwiaty na korytarzach i salach, dbałość o estetykę ekspozycji)

 

 

 

 

- Uczniowie uczą się zgodnie
z zasadami higieny.

 

Zwiększenie estetyki. Miła, serdeczna atmosfera pracy.


 


 


corocznie


corocznie

5.

Kierowanie szkołą, obieg informacji

1. Sprawna organizacja i efektywne zarządzanie są zgodne z oczekiwaniami uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników, instytucji zewnętrznych:

 1. system obiegu informacji jest szybki, rzetelny
  i sprawny;

 2. przekazywanie informacji
  o szkole właściwym organom jest terminowe
  i rzetelne;

 3. obowiązująca dokumentacja jest zgodna z przepisami prawa;

 4. organizowanie wywiadówek i spotkań
  z rodzicami zgodnie
  z kalendarzem roku szkolnego i oczekiwaniami rodziców – przekazywanie informacji o postępach
  i zachowaniu uczniów

2. Doskonalenie organizacji zarządzania szkołą przy współpracy z Radą Pedagogiczną, rodzicami
i uczniami:

3. Ewaluacja regulaminów.
 

 

 

4. Wypracowanie skutecznych środków uzyskiwania informacji i łączności wewnątrz i na zewnątrz szkoły

 

 

5. System wymiany informacji przez Internet.

- Sprawna organizacja i efektywne zarządzanie, wysoka ocena szkoły.
-


- Rodzice na bieżąco otrzymują wyczerpujące informacje
o swoim dziecku.


- Wysoka ocena pracy szkoły.


-

Pracownicy mają możliwość dostosowania się do wymogów
i osiągania sukcesów zawodowych.

-

 

 

Sprawny i skuteczny system zwiększy efektywność i wiarygodność pozyskiwanych informacji.
- Dostępność informacji na szkolnej stronie www – np. ocenianie, wyniki sprawdzianów.
- System wymiany informacji za pomocą technik internetowych pomiędzy dyrekcją
a nauczycielami. 


corocznie

na bieżącona bieżąco


na bieżąco


coroczniecorocznie


corocznie 


na bieżąco

 
 


 

na bieżąco

 

 

 

 

KSZTAŁCENIE
 

1.
Programy nauczania

Szkolny Zestaw Programów Nauczania dostosowany do możliwości, potrzeb
i aspiracji uczniów:

 1. stosowanie spójnych programów nauczania, jasnych wymagań;

 2. ewaluacja wewnątrzszkolnych jednolitych kryteriów PSO stworzonych na bazie WZO;

 3. analizowanie, weryfikowanie
  i ewentualne modyfikowanie programów nauczania na podstawie wyników sprawdzianów
  i osiągnięć edukacyjnych uczniów (tylko w kl. I lub w kl. IV czyli na początku cyklu edukacji, nigdy
  w trakcie).

   

 

 

 

 

 

- Realizowana jest właściwie podstawa programowa.

- Uczniowie i rodzice znają
i rozumieją kryteria wymagań stawiane uczniom
z poszczególnych przedmiotów.


- Spełnienie oczekiwań uczniów
i rodziców

 

 

 

 

 

 

 

 

Na bieżąco

 

 

 

Według potrzeb

 

 

 

 

 

 

Na bieżąco

2. Organizacja procesu kształcenia

Organizacja procesu kształcenia zmierza do osiągnięcia celów edukacyjnych i realizacji treści programowych:

 1. przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora zgodnie z oczekiwaniami
  i potrzebami uczniów
  i rodziców

 2. dostosowanie wymagań edukacyjnych zawartych
  w PSO i WZO do możliwości uczniów;

 3. zagospodarowanie czasu wolnego uczniów poprzez organizowanie kół przedmiotowych
  i zainteresowań oraz zajęć sportowych;

 4. różnorodna oferta zajęć pozalekcyjnych sprzyja rozwojowi zainteresowań
  i uzdolnień uczniów, pozwala bezpiecznie
  i aktywnie spędzać wolny czas,

 5. Zwiększenie nacisku na rozwój kompetencji kluczowych:
  - posługiwanie się językiem ojczystym, językiem angielskim i technologią informacyjną

 6. Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej

 7. dostosowanie oferty zajęć w ramach pomocy psychologiczno–pedagogicznej do potrzeb
  i czasu ucznia;

 8. organizowanie konkursów szkolnych dla różnych grup wiekowych i konkursów międzyszkolnych.

 9. Umożliwienie uczniom korzystania z pomocy logopedycznej w szkole.
   

 

 

- Uczniowie kl. IV są już wyposażeni w podstawowe umiejętności językowe
i informatyczne.

 

- Dostosowanie do możliwości
i potrzeb uczniów z trudnościami w nauce zgodnie z opinią PPP.

- Uczniowie i rodzice znają
i akceptują wymagania edukacyjne.

- Wszyscy zainteresowani uczniowie mają możliwość korzystania z tych zajęć.

- Satysfakcja uczniów i rodziców, udział w konkursach przedmiotowych na szczeblu przynajmniej powiatowym.

 


Uczniowie sprawnie posługują się językiem ojczystym i językiem angielskim

 

 

 

 

 

- Wszyscy uczniowie objęci są pomocą psychologiczno–pedagogiczną

 

 

 

 

- Uczniowie mają możliwość zaprezentowania swoich uzdolnień, rywalizacji i osiągania sukcesów.

 

W szkole prowadzone są zajęcia logopedyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

corocznie

 

 

 

 

 

 

 

corocznie

 

 

 

 

corocznie

 

 

 

 

 

 

 

 

Corocznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W miarę potrzeb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013/2018

3.

Przebieg procesu kształcenia

Szkoła tworzy środowisko wspierające proces uczenia się:

 1. Opracowanie przez nauczycieli planów wynikowych dostosowanych do poszczególnych uczniów
  i oddziałów i ich ewaluacja

 2. Stosowanie przez nauczycieli nowoczesnych, aktywizujących metod nauczania zgodnie
  z potrzebami danego oddziału;

 3. Ewaluacja WZO,

 4. Ocenianie motywuje ucznia do dalszej pracy;

 5. Poddawanie okresowej analizie, ocenie i na bieżąco modyfikowanie systemu kształcenia.

 6. Organizacja zajęć pozalekcyjnych kształcących umiejętność czytania i pisania

 7. Organizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania matematyczno przyrodnicze

 

 

 

 

- Nauczanie jest procesem zmierzającym do poprawy efektów kształcenia.
- Treści i cele kształcenia dostosowane są do indywidualnych możliwości ucznia.
- Uatrakcyjnienie zajęć, wzrost motywacji do nauki, większa samodzielność ucznia.- Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wzrost motywacji do nauki.

-

Doskonalenie systemu kształcenia.

 

 

 

Uczniowie sprawnie posługują się językiem ojczystym.

 

 

 

 

Uczniowie mają możliwość uczęszczania na zajęcia koła matematycznego i przyrodniczego

 

 

 

 

 

 

Wg potrzeb

 

 

 

 

corocznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wg potrzeb

 

 

 

Na bieżąco

 

 

 

 

 

 

 

2013/2018

4.

Efekty kształcenia.

Szkoła osiąga sukcesy zgodnie z indywidualnymi możliwościami i potrzebami uczniów:

 1. Systematyczne diagnozowanie i ocenianie poziomu wiedzy
  i umiejętności uczniów;

 2. Opracowanie strategii wspierania uczniów zdolnych;

 3. Usprawnienie strategii pomocy uczniom ze specyficznymi trudnościami w nauce;

 4. Uzyskanie modelowych cech absolwenta;

 5. Absolwenci utrzymują stały kontakt ze szkołą.

 6. Kontynuacja prezentowania osiągnięć
  i pracy uczniów podczas uroczystości szkolnych.


 

 - Wysokie wyniki na sprawdzianie zewnętrznym- - Osiąganie sukcesów
w konkursach i zawodach. Podniesienie rangi szkoły.


- Prowadzenie zajęć wyrównawczych i logopedycznych

 


- Uczeń jest przygotowany
do dalszego etapu kształcenia.

 

- Docenianie sukcesu, motywacja dla pozostałych uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

Na bieżąco

 

 

 

 

 

 

 

Wg potrzeb

 

 

 

 

 

 

WYCHOWANIE  I  OPIEKA

 

1.
Równość szans.

Szkoła zaspokaja potrzeby edukacyjne, zapewnia rozwój osobowy uczniów; promuje zasadę powszechnego
i równego traktowania wszystkich uczniów:

 1. Przestrzegane są prawa dziecka;

 2. Szkoła stwarza równe szanse uczestnictwa
  w zajęciach pozalekcyjnych;

 3. Szkoła we wszystkich obszarach działania umożliwia uczniom podtrzymywanie
  i pielęgnowanie tradycji

 4. Współpraca Samorządu Uczniowskiego z dyrekcją, radą pedagogiczną, rodzicami.
 

 

 

 

 

 

 


- Szkoła funkcjonuje zgodnie z prawem.


- Samorząd Uczniowski stoi na straży praw uczniów w szkole

- Spełnienie oczekiwań. uczniów i rodziców.
- Uczniowie i rodzice podtrzymują tradycje rodzinne.
- Samorząd Uczniowski funkcjonuje zgodnie
z prawem.

- Uczeń dba o dobre imię
i honor szkoły.


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Na bieżąco


 

 

 

 

 

Na bieżąco


 

 

Corocznie 

 

Na bieżąco
 

 

 

 

 

 

 

 

Na bieżąco

2.
Praca wychowawcza

i profilaktyczna szkoły.

Szkoła realizuje program wychowawczy i profilaktyczny uwzględniający potrzeby uczniów, uniwersalne wartości, samorządność uczniowską, promocję zdrowia, wychowanie patriotyczne, europejskie i regionalne:

 1. Plany wychowawcze klas opracowane w oparciu
  o program wychowawczy
  i profilaktyki szkoły zgodne z potrzebami
  i oczekiwaniami uczniów
  i rodziców;

 2. Szkoła bezpieczna, bez agresji:

  • prowadzenie programów profilaktycznych w szkole,
   - zapewnienie pomocy psychologiczno- pedagogicznej,

  • działania koordynatora do spraw bezpieczeństwa

  • współpraca z instytucjami wspomagającymi (sąd, kurator sądowy, Policja) – wypracowanie procedur,

  • właściwa opieka dyżurujących nauczycieli
   i pracowników szkoły,

    

 1. Szkoła promująca zdrowy styl życia:

  • Organizacja obiadów w szkole

  • szklanka mleka dla każdego ucznia, program owoce w szkole

  • kontynuacja akcji zdrowotnych
   i profilaktycznych

  • działania koordynatora do spraw promocji zdrowia

  • system współzawodnictwa sportowego klas,

  • powołanie Szkolnego Koła Caritasi rozszerzenie współpracy ze szkołami naszej gminy;

 1. edukacja regionalna
   

  • zajęcia z regionalizmu dla uczniów kl. IV – VI – kształcenie szacunku dla tradycji
   i obrzędowości, kultywowanie tradycji szkoły,

  • kontynuacja uczestnictwa w imprezach kulturalno–sportowych Gminy Giżycko

  • prezentacja działań na terenie szkoły

  • prezentacja osiągnięć
   i sukcesów uczniów,
   - wystawy

   - galerie,
   - strona www,
   - nawiązanie współpracy
   z samorządami innych szkół z gminy Giżycko,

 

-

Program wychowawczy
i profilaktyczny spełnia oczekiwania uczniów
i rodziców.

 

 

.
 


- Uczniowie znają rodzaje zagrożeń, rozróżniają dobro od zła.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instytucje współpracują ze szkołą, wspierają ją

-

 

 

- uczniowie przestrzegają regulaminy obowiązujące w szkole

 

 

 

 

wszyscy potrzebujący uczniowie korzystają z dożywiania

-

Aktywne i bezpieczne spędzanie wolnego czasu ucznia.

-
- Promocja szkoły.

- Uczniowie czują się gospodarzami szkoły.
Szkoła przygotowuje uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym.
-

 

 

 

 

 

 

Uczniowie znają osiągnięcia
i sukcesy swoich koleżanek
i kolegów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corocznie

 

 


 

 

corocznie i na danym etapie edukacyjnym


Na bieżąco

 

w miarę potrzeb

 


Na bieżąco


 

coroczniecoroczniecoroczniecorocznie


corocznie
corocznie


 

3.

Praca opiekuńcza

Szkoła rozpoznaje potrzeby i zapewnia różne formy pomocy uczniom:

 1. systematyczna diagnoza sytuacji rodzinnej uczniów przez wychowawców
  i nauczycieli;

 2. utrzymywanie współpracy  z instytucjami wspierającymi;

 3. realizacja programów rządowych i pozarządowych – „Wyprawka szkolna”, inne;

 

 

 

 

Proces opiekuńczy szkoły wspomaga działania rodziców.
 


- Wszyscy potrzebujący uczniowie objęci są odpowiednim i formami opieki.

- Wspomaganie procesu opiekuńczego szkoły.

 

 

 

 

 

 

Na bieżąco


 

 

 


corocznie
corocznie

4.

Efekty pracy wychowawczej, profilaktycznej i opiekuńczej.

Szkoła podejmuje systematyczne działania wychowawcze, profilaktyczne i opiekuńcze:

 1. program wychowawczy
  i profilaktyczny dostosowany do możliwości i potrzeb ucznia
  i środowiska;

 2. systematyczna współpraca z rodzicami i realizacja programów profilaktycznych przeciwdziała złym zachowaniom
  i uzależnieniom uczniów;

 3. działania są zgodne z celami.

 

 

 

 

 

Postawy i zachowania uczniów są zgodne
z powszechnie uznawanymi normami postępowania

 

 

 

 

 

 

 

Corocznie

 

Historia

 HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SPYTKOWIE

     Rycerz Jeży Tisel von Daltitz w 1480 r. nakazał Maciejowi Polakowi założyć wieś czynszową. Jednak już przed 1506 rokiem Spytkowo utraciło charakter wsi szlacheckiej. W roku 1539 gospodarzyło dwudziestu jeden chłopów, sołtys i karczmarz. Księgi rachunkowe z 1625 r. powiatu Giżyckiego stwierdzają, że w tej miejscowości mieszkają sami Polacy. Według tychże ksiąg majątek ziemski w Spytkowie stanowił 1625 roku własność starosty giżyckiego von Konigsecka. W majątku tym chłopi odrabiali pańszczyznę. Majątek ziemski w Spytkowie Konigseckowie sprzedali w 1656 roku nowemu staroście giżyckiemu Jakubowi Finkowi. Późniejszym właścicielem został burmistrz Giżycka Michał Adolff. Potem majątek przeszedł na własność starostwa giżyckiego, które go dzierżawiło. W latach 1709-1710 zmarło tu na dżumę 194 mieszańców. W 1719 r. gospodarzyli w Spytkowie dwaj sołtysi 13 chłopów pańszczyźnianych. Z 48 włók chłopskich równo połowę określono, jako włóki puste. W 1720 roku dzierżawcą był Kuberski.
     W roku 1763 na pięciu włókach, należących nie gdyś do majątku, gospodarzyli dwaj wolni chłopi chełmińscy.

We wsi znajdował się młyn mechaniczny, działający również po drugiej wojnie światowej, tj. od 1946 r. Ostatnim właścicielem majątku Spirgsten (nazwa niemiecka): spierśt (tak tę osobę nazywali Polacy) był Andrzej Schachta, który posiadał 250 h. ziemi W latach 1765-1769 czternaście włók i piętnaście morgów, stanowiących do tej pory pustkowie, wzięli pod uprawę nowi osiedleńcy: Baran, Blank, Jeromin, Krawczyk i Warta. W 1830 roku gospodarzyło w Spytkowie 38 chłopów.

       W roku 1839 na nowo powstał tutaj majątek ziemski, złożony przez Polaków zwanych Spierstem, który na podstawie zarządzenia z 16 lipca 1938 roku otrzymał nazwę Spirgsten. W roku 1882 powstał tu drugi majątek ziemski, Jegliniec, po niemiecku Tannenheim, a potem jeszcze trzeci: Bożykowo, zwany po niemiecku denthai. Szkoła,  powstała w 1743 r. była przed druga wojną światową tak zwaną szkołą dwuklasową, z dwoma nauczycielami i dwiema salami lekcyjnymi.

Według spisu z 17 maja 1939 roku Spytkowo, wraz ze wspomnianymi majątkami, miało 562 mieszkańców. Zajmowało łącznie obszar 910 ha i miało zabudowę rozproszoną.

       Po II wojnie światowej Polacy przemienili nazwę na Aleksandrowo. Natomiast komisja nazewnicza wprowadziła nazwę Spytkowo.

       Sporo mieszkańców wsi w styczniu 1945 roku pozostało w swych domostwach. Wkrótce też napłynęli nowi osiedleńcy. Dzięki temu szkołę można było po powojennej przerwie otworzyć już 1 listopada roku 1945. Organizatorką i pierwszym kierownikiem była Józefa Minikowicz. Początkowo szkoła miała tylko 23 uczniów i jednego nauczyciela oraz najwyższą klasę trzecią. W roku szkolnym 1952/1953 było już 7 klas, 82 uczniów i 3 nauczycieli. W roku szkolnym 1974/1975- 210 uczniów i 11 nauczycieli.

        W latach 1954 - 1972 wieś podlegała Gromadzkiej Radzie Narodowej
w Giżycku, a potem Urzędowi Gminy w Giżycku.

         W 1970 wieś miała 443 mieszkańców, którzy zajmowali 71 budynków mieszkalnych (gospodarstw) o łącznej powierzchni 663 ha, posiadających ogółem 337 sztuk bydła, w tym 185 krów i 381 sztuk trzody chlewnej. Według spisu wieś miała elektryczne oświetlenie ulic, bibliotekę, świetlicę, boisko sportowe, remizę strażacką, sklep wielobranżowy i międzykółkową bazę maszynową.

         Pierwotna nazwa osady mogła pochodzić od istniejącego tu jeziora. Spirgis oznacza: mały człowiek, dziecko, krasnal albo niecierpliwy człowiek. Natomiast spirgeti – smażyć się, upiec lub zapalać się, mówić nerwowo.
 W innym języku pokrewnym do pruskiego, czyli łotewskim spirgsti oznacza żarzący się ogień pod popiołem. Nazwa Aleksandrowo powstała od imienia pierwszego polskiego wójta tej wsi – Aleksandra Ulatowskiego. Komisja Nazewnicza nazwę mogła wziąć od postaci Spytka z Melsztyna, przywódcy obozu szlacheckiego i zwolennika husytyzmu z XV w.

        Obecnie Szkołę Podstawową w Spytkowie prowadzi Stowarzyszenie Edukator.

Do szkoły uczęszczają dzieci z Sołdan, Nowych Sołdan, Pieczonek, Zielonego Gaju, Spytkowa a nawet Giżycka.

Samorząd szkolny

Skład Samorządu Uczniowskiego

na rok szkolny 2019/2020

Szkoła Podstawowa w Spytkowie

 

 

 

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego:                 Oksana Kmit, kl. VIII

Zastępca Przewodniczącej:                                              Krzysztof Targoński, kl. VIII

Skarbnik:                                                                            Weronika Dobosz, kl. VII

 

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:                                Pani Karolina Tałałaj

 

 

 

Regulamin Dyżurny Szkoły

Regulamin Szczęśliwy Numerek

 

 

Kadra

1

mgr Justyna Kudła-Skura

Dyrektor Szkoły
 informatyka

2

mgr Jolanta Trela

wicedyrektor szkoły,
język polski, wychowawstwo kl.VIII

3

mgr Joanna Wojciechowska

przedszkole, oddział przedszkolny, rewalidacja

4

mgr Kamila Kucharewicz

edukacja wczesnoszkolna, wychowawstwo kl.III, doradztwo zawodowe, wychowanie do życia w rodzinie, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

5

mgr Justyna Tracichleb

przedszkole, historia

6

mgr Wiesława Romankiewicz

język angielski, wychowawstwo kl.V

7

mgr Karolina Tałałaj

wychowawstwo kl.VI, matematyka, fizyka

8

mgr Dorota Maliszewska

edukacja wczesnoszkolna, wychowawstwo kl.II,
język polski, rewalidacja

9

mgr Wiesław Steć

wychowanie fizyczne, wychowawstwo kl.VII

10

mgr Wojciech Jankowski

technika, informatyka

11

mgr Karolina Żuk

edukacja wczesnoszkolna, wychowawstwo kl. I, muzyka, logopedia, biblioteka, plastyka, rewalidacja

12

mgr Aleksandra Borkowska

przyroda, biologia, chemia, wychowawstwa kl.IV

13 Ewa Szewc religia, nauczyciel wspomagający
14 mgr Anna Fedyk język niemiecki, edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie
15 mgr Marika Chaber nauczyciel wspomagający, rewalidacja
16 mgr Tomasz Zawada geografia

 

Biblioteka

***Biblioteka służy wszystkim uczniom, nauczycielom i  innym pracownikom szkoły, a także rodzicom*** 

 

Pamietaj!wink

Ze zgromadzonych w bibliotece dokumentów można korzystać:

 1. wypożyczając je do domu;
 2.  przeglądając na miejscu w bibliotece lub w pracowniach przedmiotowych.

 

Biblioteka czynna jest według ustalonego harmonogramu:

 

ŚRODA 8:20 - 9:55

 

 

Odwiedza nas 27 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa w Spytkowie Rights Reserved.


Facebook - Szkoła Podstawowa w Spytkowie