^Do góry
 • 1 Szkoła Podstawowa w Spytkowie
  Szkoła dziecięcych marzeń
 • 2 Szkoła Podstawowa Spytkowo
  Szkoła która spełnia oczekiwania rodziców
 • 3 Szkoła Podstawowa w Spytkowie
  Nieograniczone pokłady energii oraz uśmiech na twarzach uczniów.
 • 4 Szkoła Podstawowa w Spytkowie
  Kadra nauczycieli którzy pochylają się nad każdym uczniem.
 • 5 Szkoła Podstawowa w Spytkowie
  TO NASZA SZKOŁA
SP Spytkowo

 

Społeczno-Oświatowe

Stowarzyszenie

Pomocy Pokrzywdzonym

i Niepełnosprawnym

  " Edukator" w Łomży

eduSCIENCE

RODO w szkole

Przyroda z klasą

Niepodległa

Podaruj 1%

 

 
 
 

Zakończenie roku szkolnego 2014/2015

       Mijający rok szkolny przyniósł nam wiele powodów  do dumy. Nasi najmłodsi uczniowie rozwijali swoje umiejętności w powstałym  Przedszkolu „Smyk”, do którego uczęszczało 14 dzieci. Szóstoklasiści osiągnęli wynik średni na sprawdzianie  kompetencji, tj. 61 %, zajmując drugie miejsce wśród szkół z  gminy Giżycko, a tym samym szkoła osiągnęła 4  stanin w skali ocen egzaminu zewnętrznego. Dwie uczennice osiągnęły wysoki wynik  powyżej 80%. To Emilia Michałyk i Amelia Czarniecka. .

Sześcioro uczennic otrzymało świadectwa z wyróżnieniem oraz stypendium motywacyjne za bardzo dobre wynik w nauce oraz wzorowe zachowanie.

 

Kl. IV – Natalia Wojciechowska, średnia ocen  5,27  zachowanie wzorowe

KL. V – Joanna Niewińska,5,27, zachowanie wzorowe; Julia Tokarz 5,18 zachowanie  wzorowe

Kl. VI – Amelia Czarniecka 5,36, zachowanie wzorowe; Emilia Michałyk 5,36, zachowanie wzorowe, Milena Mróz- 5,27 zachowanie wzorowe.

Średnia ocen w szkole wynosi  4,23.

    W ciągu tego roku w szkole dokonano wielu działań, aby wzbogacić  bazę szkoły, stworzyć uczniom i pracownikom lepsze warunki pracy. Takim działaniem była realizacja projektu systemowego pod nazwą "Modernizacja i doposażenie oddziału przedszkolnego". Drugi projekt realizowany przez szkołę pod nazwą „Eduscience”. Jest to jedno z największych przedsięwzięć edukacyjnych w Polsce z zakresu edukacji przyrodniczej prowadzone we współpracy z Instytutem Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Projekt zapewnia  poznawanie świata nauk matematyczno-przyrodniczych  poprzez  pracę z tablicą interaktywną  oraz  transmisje internetowe  i  relacje video z prezentacjami naukowców z różnych stron kraju. Ponadto uczniowie naszej szkoły  przystąpili do programu Destination Imadzinejszon (DI), który  jest największym na świecie programem dla dzieci i młodzieży zorientowanym na kreatywne rozwiązywanie problemów.

W roku szkolnym 2014/2015 odbyły się dwie dwudniowe wycieczki krajowe dla wszystkich uczniów, rodziców i przyjaciół szkoły.

Nawiązaliśmy współpracę ze Szkołą Podstawowa w Budrach dzięki, której nasi uczniowie uczestniczyli w bezpłatnej wycieczce do Mazurskiego Parku Krajobrazowego.

Kontynuujemy współpracę z ZUOK Spytkowo w zakresie edukacji ekologicznej.

 

Szkoła to nie budynek ani instytucja, o czym doskonale wiemy ale szkoła to ludzie, którzy z sobą współpracują nauczyciele, uczniowie, rodzice. Oby nigdy nie zabrakło chęci ani siły, by iść naprzód. 

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa w Spytkowie Rights Reserved.


Facebook - Szkoła Podstawowa w Spytkowie