📪📬Skrzynka zaufania📬📪

W ramach projektu "Bądź aktywny a nie agresywny" realizowanego przez p. Dorotę Maliszewską i p. Karolinę Żuk w szkole zaczęła funkcjonować "Skrzynka zaufania". To tutaj uczniowie mogą zwierzyć się ze swoich problemów wrzucając anonimowy list do skrzynki. Listy wyjmowane są raz w tygodniu a problemy omawiane są na godzinie wychowawczej.